ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

SENIOR centru Blansko, p. o. získalo certifikát Značka kvality v sociálních službách z rukou hejtmana Jihomoravského kraje a prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR poprvé v roce 2013, a to s nejvyšším hodnocením - pěti hvězdami.
V lednu roku 2017 obhájil Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Značku kvality v sociálních službách znovu na pět hvěz a prodloužil tak platnost certifikace až do roku 2021.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certifikát představuje hodnocení sociálních zařízení, které je založené na takzvaném udělování hvězd v jednotlivých oblastech posuzovaných pouze z jednoho úhlu pohledu - samotného seniora, respektive uživatele této sociální pobytové služby.
Devizou certifikátu je srozumitelnost pro laickou veřejnost a potenciální zájemce. Jedná se o hodnocení sociální služby výhradně z pohledu uživatele či jeho rodiny. Hodnotící proces, směřující k získání certifikátu, je zaměřen na pět oblastí: ubytování, stravu, volný čas a kulturu, partnerství a péči. Těchto pět oblastí posuzují nejen tři odborní komisaři, kteří mají bohatou praxi v sociálních službách, ale do hodnocení se zapojují formou dotazníků a řízených rozhovorů také samotní uživatelé služby a jejich rodinní příslušníci.