Návštěva Punkevních jeskyní

Opět po delší době se nám podařilo naplánovat a uskutečnit výlet mimo domov; tentokrát jsme 21. března 2018 vyrazili do Punkevních jeskyní otestovat zrekonstruovaný bezbariérový okruh. Děkujeme ČAD Blansko za zapůjčení nízkopodlažního autobusu, Správě CHKO Moravský kras za umožnění příjezdu až k jeskyním a všem přítomným zaměstnancům SENIOR centra Blansko za jejich nadšení a ochotu uspořádat netradiční akci. Výprava na samotné dno propasti Machocha dopadla výborně, zpáteční plavba po řece Punkvě taktéž.
A příště, to chystáme výpravu do... no nechte se překvapit.

Blahopřáli jsme k MDŽ

Všechno nejlepší všem ženám ke svátku MDŽ! Ani v našem domově nechyběly 8. března čerstvé jarní květiny a slavnostní nálada.

Masopustní karneval

Ve středu 14. února jsme uspořádali tradiční a zároveň jubilejní 10. ročník karnevalu. Letošním tématem byl masopust. Na programu akce byl vědomostní kvíz zaměřený na tradici masopustního veselí, zpěv s doprovodem oblíbených lidovek a hlavně se losovala tombola o věcné ceny. Letos se jich podařilo díky darům zaměstnanců SENIOR centra Blansko vybrat bezmála padesát. Děkujeme zejména aktivizačním pracovnicím za přípravu vydařené akce a každému, kdo do tomboly pro obyvatele přispěl.

Tříkrálové koledování v domově

V úterý 9. ledna 2018 v odpoledních hodinách přišly do našeho domova nejmenší blanenské skautky převlečené za Tři krále - Kašpara, Melichara a Baltazara. Pod záštitou blanenské pobočky Charity navštěvovaly naše obyvatele, potěšily je svým zpěvem koled a předaly malý dáreček. Kdo z obyvatel chtěl, mohl přispět do zapečetěné kasičky s finanční sbírkou pro potřebné.