Podmínky úspěšného absolvování ročníku

  • Každý si může sám zvolit intenzitu studia. Je zcela na vás, zda se rozhodnete pro splnění povinné docházky a získáte tak diplom nebo se zúčastníte jen některých vybraných seminářů.
  • Do vašeho studijního průkazu vám bude během roku zaznamenána účast na každém semináři stvrzená podpisem přednášejícího.
  • Diplom o absolvování: Získání diplomu o úspěšném absolvování studia je podmíněno 60% účastí – tedy minimálně 6 potvrzených účastí za školní rok.
  • Zkoušky: Žádné testy ani písemné práce se nepíší.

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU se bude konat na závěr školního roku studia a úspěšným studentům bude předáno vysvědčení.