SEMINÁŘE:

  • jakéhokoliv semináře se může zúčastnit kdokoliv, i nepřihlášený zájemce
  • probíhají od září do června obvykle jedenkrát za měsíc
  • délka 1 semináře je 60 minut
  • z každého vyhlášeného oboru proběhnou během roku 1 - 2 semináře (celkem minimálně 10 seminářů)
  • datum konání semináře bude vyhlášeno předem na nástěnce u velké jídelny, a také rozhlasem při raním Sovím hlášení
  • konkrétní náplň každého semináře bude podle dohody s přednášejícím upřesněna vždy před jeho začátkem
  • ŠKOLNÉ se neplatí, vše hradí SENIOR centrum Blansko.

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Přednášet budou jak pozvaní odborníci, tak někteří odborní zaměstnanci ScBk podle svého profesního zaměření.