Žádost o poskytování služby:

Přijímáme pouze žádost vyplněnou na náš formulář. Každý zájemce o umístění nebo jeho opatrovník/zmocněnec mohou podat neomezený počet žádostí o umístění do libovolně vybraného zařízení pro seniory v ČR. Počet podaných žádostí na osobu do různých zařízení není nijak limitován, naopak s vyšším počtem roste pravděpodobnost, že se někde pro zájemce nalezne volné místo.

 

Formuláře ke stažení:

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Kompletní a platná žádost by měla obsahovat:
- vyplněný formulář s vlastoručním podpisem zájemce o službu (nebo opatrovníka, zmocněnce)
- aktuální lékařskou zprávu od praktického lékaře nebo propouštěcí zprávu z hospitalizace
- kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
- nedílnou součástí žádosti pro službu Domov se zvláštním režimem je vyjádření odborného lékaře - psychiatra nebo neurologa. K žádosti na Domov pro seniory se vyjádření odborného lékaře přikládá pouze tehdy, pokud ho zájemce o tuto službu ambulantně navštěvuje.
Vyplněné dokumenty můžete přinést osobně do SENIOR centra Blansko, p.o. nebo zaslat na adresu:

SENIOR centrum Blansko, p.o.

Pod Sanatorkou 3

678 01 Blansko.

Pokud se rozhodnete předat žádost osobně, můžete ji předat pracovnicím podatelny denně (pondělí - neděle) v čase 7 - 17 hod., nebo sociálním pracovnicím v úřední dny; pro případné osobní jednání (možno i mimo tuto dobu) si prosím předem sjednejte schůzku.
V případě kladného vyřízení Vaší žádosti obdržíte "Oznámení o zařazení do evidence žadatelů o umístění".
O blížícím se přijetí budete v dostatečném předstihu informováni telefonicky a písemně sociální pracovnicí.