Žádost o poskytování služby:

Přijímáme pouze žádost vyplněnou na náš formulář. Každý zájemce o umístění nebo jeho opatrovník/zmocněnec mohou podat neomezený počet žádostí o umístění do libovolně vybraného zařízení pro seniory v ČR. Počet podaných žádostí na osobu do různých zařízení není nijak limitován, naopak s vyšším počtem roste pravděpodobnost, že se někde pro zájemce nalezne volné místo.

 

Formuláře ke stažení:
Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem
Žádost o poskytování služby
žádost o poskytování služby
vyjádření praktického lékaře
vyjádření praktického lékaře
vyjádření odborného lékaře - psychiatra
vyjádření odborného lékaře - psychiatra
 
Kompletní a platná žádost by měla obsahovat:
- vyplněný formulář s vlastoručním podpisem zájemce o službu (nebo opatrovníka, zmocněnce)
- lékařskou zprávu od praktického lékaře
- kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči

 

Nedílnou součástí žádosti pro Domov se zvláštním režimem je vyjádření oborného lékaře - psychiatra. K žádosti na Domov pro seniory se vyjádření psychiatra přikládá pouze tehdy, pokud ho zájemce o tuto službu navštěvuje.
Vyplněné doumenty můžete osobně přinést do SENIOR centra Blansko, p.o. nebo zaslat na adresu:

SENIOR centrum Blansko, p.o.

Pod Sanatorkou 3

678 01 Blansko.

V případě kladného vyřízení Vaší žádosti obdržíte "Oznámení o zařazení do evidence žadatelů o umístění".
O blížícím se přijetí budete v dostatečném předstihu informováni telefonicky a písemně sociální pracovnicí.