Úhrady za služby

Úhrada nákladů za sociální služby
"Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba poskytována, nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů." (§ 71, odst. 3, zákon č. 108/2006 Sb.)

 

 

 Ke stažení: Aktuální sazebník fakultativních služeb