Kritéria pro přijetí

Obecná kritéria pro přijetí žádosti zájemce do evidence čekatelů

- věk nad 65 let
- ztráta soběstačnosti (zájemce není schopen zvládnout běžné úkony o vlastní osobu ve svém domácím prostředí ani s pomocí rodinných příslušníků nebo jiných dostupných terénních služeb a potřebuje celodenní komplexní péči).
- vyjádření lékaře k nutnosti komplexní 24 hodinové péče (praktický, odborný)
 
Zvláštní kritéria pro přednostní přijetí
- týrání, zneužívání a zanedbávání seniora
- úmrtí osoby, která o žadatele pečovala