Kritéria pro přijetí

Obecná kritéria pro přijetí žádosti zájemce do evidence čekatelů
- věk nad 55 let (Domov se zvláštním režimem), věk nad 60 let (Domov pro seniory), kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a vyžadují 24hod.komplexní péči v pobytovém sociálním zařízení.
- nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné  terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.
- vyjádření lékaře k nutnosti komplexní 24 hodinové péče (praktický, odborný)
Zvláštní kritéria pro přednostní přijetí
- týrání, zneužívání a zanedbávání seniora
- úmrtí osoby, která o žadatele pečovala