Kritéria pro přijetí

Obecná kritéria pro přijetí žádosti zájemce do evidence čekatelů:

  • Věk nad 55 let (Domov se zvláštním režimem), zájemce se nachází v nepříznivé sociální situaci a vyžaduje 24hod. komplexní péči v pobytovém sociálním zařízení
  • Věk nad 60 let (Domov pro seniory), zájemce se nachází v nepříznivé sociální situaci a vyžadují 24hod.komplexní péči v pobytovém sociálním zařízení.
  • Vyjádření lékaře k nutnosti komplexní 24 hodinové péče (praktický, odborný).

Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

 

Zvláštní kritéria pro přednostní přijetí:

  • Týrání, zneužívání a zanedbávání seniora.
  • Úmrtí osoby, která o žadatele pečovala.