Certifikát pracoviště Bazální stimulace

Co je to bazální stimulace?

Základem bazální stimulace je zprostředkovat člověku vjemy z vlastního těla a stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci, dále potom zohlednit životní návyky, zvyky a prožitky.

V praxi to znamená, že pracujeme s tím, co má klient rád, jaké se mu líbí chutě, vůně, zda je pravák nebo levák, jak slyší, jak vidí, na co vzpomíná apod. Díky těmto informacím se snažíme zmírnit negativní pocity ze stěhování, pomůžeme mu poznat nové prostředí, zmírnit projevy nemoci, komunikovat s okolím a prožít svůj život důstojně.

Péče s prvky bazální stimulace je individuální, zohledňuje jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii s ohledem na věk, schopnosti a zdravotní stav. Důležitá je spolupráce s rodinou klienta. 

 

Základní prvky konceptu:

- podpora vnímání

- pohyb, mobilizace zachovalých schopností

- podpora komunikace

 

V konceptu bazální stimulace podporujeme:

- vnímání vlastního těla

- rozvoj vlastní identity

- vnímání okolního světa

- navázání komunikace se svým okolím

- zvládnutí orientace v prostoru a čase

- zlepšení funkcí organismu

- důstojné prožívání

- prožívat život v co nejvyšší možné míře kvality

 

Prvky bazální stimulace:

Somatická stimulace - umožňuje klientovi vnímat vlastní tělo, základem je dotek. Patří sem masáže těla, doteky, polohování, dýchání, částečné nebo celkové koupele nebo zábaly. Dotek by měl být klidný, pevný, zřetelný ale určitě přiměřený. Vhodná místa pro stimulaci jsou ramena, paže nebo ruce.

Vestibulární stimulace - zaměřuje se na prostorovou orientaci a na uvědomování si změny polohy. Jde o rotační, lineární a statické polohy hlavy. To vše vede k redukci závratí, snížení napětí svalů, získání informace o prostoru.

Vibrační stimulace - umožňuje vnímání vibrací a chvění při mluveném slovu, ale také zpíváním, dupáním a klepáním. Jejím smyslem je posílit stabilitu klienta a zprostředkovává mu intenzivní vjemy z jeho těla.

Auditivní stimulace - je nástrojem pro poslech různých oblíbených nebo známých zvuků. Jedná se o poslech televize či filmu, hudby a jiných různých zvyků.

Orální stimulace - zkoumá a stimuluje rty a receptory chuti. Využívá se u ní oblíbených tekutin, kterými se vytírá dutina ústní nebo potírají rty. Také se využívají kousky oblíbené potravy zabalené do gázy, nebo mixovaná strava  podávaná po lžičkách. Nesmíme zapomenout dbát na hygienu dutiny ústní a ošetřování rtů různými druhy balzámů.

Taktilně-haptická stimulace - je zaměřena na používání známých a oblíbených předmětů. V rámci ošetřovatelské péče do ní zahrnujeme kelímek, kartáček na zuby, žínku, mýdlo, hračky nebo jiné předměty. Necháváme tyto věci vkládat do rukou klienta.

Optická stimulace - využívá zrakového pole, dostupnost brýlí, které klient nosí, barvy, obrázky, televize.

Olfaktorická stimulace - vůně, pachy, chuť a čich spolu velice souvisí.

 

Iniciální dotek:

Nečekané doteky u lidí se sníženým stupněm vnímání vyvolávají pocit nejistoty a strachu. Také různé informace mohou přicházet nečekaně a lekat. Proto bychom měli dát jasně najevo, kdy začíná a končí naše přítomnost nebo činnost u klienta. Informaci můžeme poskytnout pomocí cíleného doteku, tzv. iniciálního doteku. Je to nejvhodnější místo na klientově těle (zpravidla rameno, podání ruky), kdy zřetelným dotekem informujeme o počátku a konci naší přítomnosti či činnosti s jeho tělem (např. provádění hygieny, podávání léků).