Stravování
                                Aktuální jídelníček 


                                pro 49. týden roku 2021 naleznete ZDE

                                pro 50. týden roku 2021 naleznete ZDE

                                pro 51. týden roku 2021 naleznete ZDE

Stravování se připravuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na  věk a zdravotní stav (dietu) uživatele služby a je nedílnou součástí poskytovaných služeb.
V případě potřeby a na doporučení ošetřujícího lékaře, může uživatel využívat stravu diabetickou nebo jinak dietní, a to v závislosti na svém aktuálním zdravotním stavu. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni, jídelní lístky jsou vyvěšeny ve všech patrech.
Většina uživatelů se stravuje  v jídelnách na odděleních, kde je jim podle potřeby poskytnuta individuálně pomoc při konzumaci jídla. V odůvodněných případech, a na přání uživatele, je  podáváno jídlo přímo na pokojích.
Strava se podává v následujícím časovém rozvrhu:

 

SNÍDANĚ:               7:30 - 9:00 hodin

PŘESNÍDÁVKA:     10:00 - 10:30 hodin

OBĚD:                     11:15 - 12:45 hodin

SVAČINA:                14:00 - 15:00 hodin

VEČEŘE:                 17:00 - 18:00 hodin

Pro uživatele Domova se zvláštním režimem  není doba podávání stravy závazná, strava je podávána podle zvyklostí uživatele a podle jeho momentálního stavu.