Stravování

Aktuální jídelníček

 

pro 37. týden roku 2019 naleznete ZDE

pro 38. týden roku 2019 naleznete ZDE

pro 39. týden roku 2019 naleznete ZDE

Stravování se připravuje v souladu se zásadami zdravé výživy, s ohledem na  věk a zdravotní stav (dietu) uživatele služby a je nedílnou součástí poskytovaných služeb.
V případě potřeby a na doporučení ošetřujícího lékaře, může uživatel využívat stravu diabetickou nebo jinak dietní, a to v závislosti na svém aktuálním zdravotním stavu. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni, jídelní lístky jsou vyvěšeny ve všech patrech.
Většina uživatelů se stravuje  v jídelnách na odděleních, kde je jim podle potřeby poskytnuta individuálně pomoc při konzumaci jídla. V odůvodněných případech, a na přání uživatele, je  podáváno jídlo přímo na pokojích.
Strava se podává v následujícím časovém rozvrhu:

 

SNÍDANĚ: od 7:30 hodin

PŘESNÍDÁVKA: 10:00 až 10:30 hodin

OBĚD: od 11:15 hodin

SVAČINA: 14:00 až 15:00 hodin

VEČEŘE: od 17:00 hodin

Pro uživatele Domova se zvláštním režimem  není doba podávání stravy závazná, strava je podávána podle zvyklostí uživatele a podle jeho momentálního stavu.