Sociální práce

Uživatelům služby Domov se zvláštním režimem, jejich rodinným příslušníkům i zájemcům o tuto službu je k dispozici sociální pracovnice.
Činnost sociální pracovnice:
  • poskytuje informace o službách a podmínkách umístění
  • poskytuje základní sociální poradenství
  • vyřizuje veškerou agendu související s přijímáním nebo ukončením pobytu uživatelů
  • vede sociální agendu uživatelů písemně a na PC
  • zpracovává žádosti uživatelů o příspěvek na péči
  • zabezpečuje komunikaci s příbuznými uživatelů ve věcech sociálních potřeb
  • pomáhá při zajišťování osobních záležitostí uživatelů
Kontakt:

Mgr. Zuzana Štěpánková

telefon:     516 414 818

mobil:       724 555 911

 
 
Úřední dny:
Pondělí 
8.00 - 11.15 a 11.45 - 16.30 hod.
Středa
8.00 - 11.15 a 11.45 - 15.30 hod.
Pátek
8.00 - 11.15 hod.