Sociální práce

Uživatelům služby Domov se zvláštním režimem, jejich rodinným příslušníkům i zájemcům o tuto službu je k dispozici jedna sociální pracovnice. Ta má v Domově se zvláštním režimem na starosti:
  • informace o službách a podmínkách umístění
  • základní sociální poradenství
  • vyřizuje veškerou agendu související s přijímáním nebo ukončením pobytu uživatelů
  • vede sociální agendu uživatelů písemně i na PC
  • zpracovává žádosti uživatelů o příspěvek na péči
  • zabezpečuje komunikaci s příbuznými uživatelů ve věcech sociálních potřeb
  • vykonává funkci zvláštního příjemce pro příjem důchodů a příspěvků na péči
  • pomáhá při zajišťování osobních záležitostí uživatelů

Kontakt:

telefon 516 414 818

mobil 724 555 911