Sociálně-terapeutické činnosti

- Muzikoterapie - poslech vážné hudby, spojení rytmické hudby a jednoduchých hudebních nástrojů a propojení hudby a tělesného pohybu s využitím některých rehabilitačních pomůcek.
 
- Taneční terapie - jedná se o aktivizačně-rehabilitační cvičení, které je speciálně určeno seniorům. Zábavnou formou při pěkné, rytmické hudbě procvičujeme jednotlivé partie těla, koordinaci a paměť. Všechny sestavy taneční terapie probíhají vsedě, jsou přínosné a přitom velmi snadno zvládnutelné. Aktivita slouží k procvičení svalstva, koordinace pohybů a motoriky, a také k upevňování sociálních vazeb, rozvoji komunikace a jako prevence před depresemi a úzkostnými stavy.
 
- Canisterapie - oblíbená aktivita setkávání uživatelů se speciálně vycvičenými psy. Tento způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví a duševní rozpoložení člověka, probíhá v našem zařízení skupinově pod vedením odborníka - canisterapeuta, ve spolupráci se zaměstnanci zařízení, a to pravidelně jedenkrát týdně.

 

- Reminiscenční terapie - vybavování si vzpomínek je v pozdním věku téměř existenční potřeba. Ve stáří má velký vliv na udržování psychické rovnováhy, na navození kladných emocí a na udržení vědomí svého já a svého místa ve světě. Pomáhá člověku zachovat si důstojnost i v obtížných životních situacích a umírňuje pocity úzkosti a osamění. K tomu využíváme osobní fotografie uživatele z mládí (album vzpomínek), drobné předměty z dřívější doby osobně významné (krabička vzpomínek), obrázky historických předmětů nebo sledování filmů pro pamětníky.

 

- Snoezelen - Do klasické koncepce této terapie jsou shrnuty následující myšlenky: nic nemuset, všechno smět, vše je dovoleno. Pod touto jednoduchou definicí se skrývá myšlenka primární aktivizace především podvědomí  člověka a využití jeho dosavadních vzpomínek a zkušeností ze života. To vše s nasazením všech lidských smyslů, které jsou schopny vnímat světlo, vůně, pocity, šumy a chutě. Sám uživatel si může ovlivnit, co mu nejvíce vyhovuje a naznačí svým chováním, co je mu na terapii nejpříjemnější. V klidné a bezpečné atmosféře snoezelen místnosti se využívá všech možností, které tato koncepce nabízí – kombinace hudby, světelných efektů, jemných vibrací, pomůcek pro stimulaci a aromaterapie.