Aktivizační činnosti

V našem domově pracujeme s uživateli formou individuální činnosti nebo skupinové aktivity. Na každém oddělení mají uživatelé k dispozici denní místnost, kde se mohou společně setkat. Zde je jim pravidelně nabízena činnost aktivizačním pracovníkem, který je zde s nimi přítomen každý pracovní den.
Pravidelně se věnujeme přirozeným aktivitám, na které byli senioři zvyklí z domova - pečeme cukroví, mícháme pomazánky, vyrábíme si sezónní výzdobu a dekorace, máme vlastní truhlíky s bylinkami, v případě příznivého počasí navštěvujeme zahradu domova nebo trávíme čas posezením na terase.
K dispozici je pro uživatele i vlastní vzpomínková místnost, kde pravidelně probíhá reminiscenční terapie pod vedením vyškoleného pracovníka; případně je místnost využívána ke klidnému posezení s rodinou či s návštěvou uživatele.
Uplatnění prvků aktivizace je možné také prostřednictvím individuální práce na pokoji uživatele, zejména u uživatelů, kteří se z různých zdravotních nebo jiných důvodů nemohou zúčastnit skupinových aktivit. Kromě toho se v rámci individuální práce zaměřujeme podle potřeb a možností uživatele na trénink paměti, artikulační cvičení a nácvik sebeobsluhy. Stejný důraz klademe i na slovní podporu a motivaci či jen prosté sdílení daného času formou povídání, předčítání nebo poslechu hudby.
V našem domově se také věnujeme duchovním potřebám, a uživatelé proto mají možnost několikrát týdně docházet na mše a bohoslužby do kaple domova. Ve středu a v neděli zde slouží farář církve římsko-katolické a jedenkrát za čtrnáct dní v neděli představitel církve československé-husitské.
 

Aktivizační činnosti