Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťuje kvalifikovaný personál – zdravotní sestry v nepřetržitém provozu. Ty také uživatelům zajišťují a donáší pravidelně užívané léky vždy na dva měsíce. Zdravotní materiál a léky, které potřebují průběžně při akutních obtížích, jsou zabezpečovány vždy po ordinaci lékaře. Pomůcky pro inkontinenci předepisuje lékař čtvrtletně v plné výši dle stupně inkontinence uživatele.
Naši uživatelé mají právo svobodné volby praktického lékaře. Spolupracujeme s privátním praktickým lékařem.
Ordinační hodiny:
- v pondělí  dopoledne od 9.00 hod. do 12.00 hod.
- ve čtvrtek odpoledne od 15.00 hod. do 17.00 hod.
V tuto dobu také lékař podává informace rodinným příslušníkům uživatele, osobně nebo telefonicky.
Konzultační hodiny s vedoucí úseku zdravotní a rehabilitační péče pro uživatele, či rodinné příslušníky, kterým uživatel udělil souhlas s informováním o svém zdravotním stavu:
- každý čtvrtek od  9:00 do 11:00 hodin v ordinaci lékaře.
Lékař má v ScBk smluvně pronajatou ordinaci s vybavením. Dochází i na pokoje k imobilním a k uživatelům s akutním onemocněním. Akutní případy ošetří formou návštěvní služby po telefonické domluvě.
Do domova dochází pravidelně odborní lékaři, např. chirurg, klinický logoped, dermatolog, neurolog a urolog. Lékař poskytne vyšetření, ošetření, předepisuje nejen léky, ale také kompenzační pomůcky. Ve dvouměsíčním intervalu dochází do domova psychiatr.