Aktivizační činnosti

V našem domově pracujeme s uživateli formou individuální činnosti nebo skupinové aktivity. Pro ty uživatele, kteří vyhledávají kolektiv a možnost podílet se na společné práci, máme v zařízení připraveny dvě dílny pro pracovní terapii. K dispozici zde mají kromě pomůcek na malování, stříhání nebo lepení také řadu různých materiálů pro vytváření nových výrobků. Pod vedením našich pracovnic se tak uživatelé mohou naučit rozmanitým výtvarným technikám nebo rukodělným činnostem.
Tvořivé činnosti je možné realizovat také prostřednictvím individuální práce na pokoji uživatele, zejména u uživatelů, kteří se z různých zdravotních nebo jiných důvodů nemohou zúčastnit skupinových aktivit. Kromě toho se v rámci individuální práce zaměřujeme podle potřeb a možností uživatele na trénink paměti, artikulační cvičení a nácvik sebeobsluhy. Stejný důraz klademe i na slovní podporu a motivaci či jen prosté sdílení daného času formou povídání, předčítání nebo poslechu hudby.
K dispozici je pro uživatele i vlastní vzpomínková místnost, kde pravidelně probíhá reminiscenční terapie pod vedením vyškoleného pracovníka; případně je místnost využívána ke klidnému posezení s rodinou či s návštěvou uživatele.
K dispozici je pro uživatele i vlastní vzpomínková místnost, kde pravidelně probíhá reminiscenční terapie pod vedením vyškoleného pracovníka; případně je místnost využívána ke klidnému posezení s rodinou či s návštěvou uživatele.

Více zde: https://seniorcentrumblansko.webnode.cz/poskytovane-sluzby/domov-se-zvlastnim-rezimem/aktivizacni-cinnosti/#!
V našem domově se také věnujeme duchovním potřebám, a uživatelé proto mají možnost několikrát týdně docházet na mše a bohoslužby do kaple domova. Ve středu a v neděli zde slouží farář církve římsko-katolické a jedenkrát za čtrnáct dní v neděli představitel církve československé-husitské.
Pravidelně organizujeme odpolední besedy v rámci Školy 3. věku, na které zveme zajímavé hosty z regionu - odborníky v oblasti kultury, medicíny, hudby, cestování či přírody. Kromě besed u nás také vystupuje řada sólových hudebníků, orchestry atp. Podle zájmu našich uživatelů jezdíme i mimo zařízení na výlety za poznáním do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Fotogalerie