AKTIVIZAČNÍ A SOCIÁLNĚ-TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI

V Domově pro seniory pracujeme s uživateli formou individuální činnosti/terapie nebo skupinové aktivity/terapie. Ta je pravidelně nabízena aktivizačními pracovnicemi, a to každý pracovní den dle harmonogramu.

DÍLNY PRACOVNÍ TERAPIE

pracovní činnosti s pomůckami na malování, stříhání nebo lepení, používání různých materiálů pro vytváření nových výrobků, učení se rozmanitým výtvarným technikám nebo rukodělným činnostem

ŠICÍ DÍLNA

možnost seberealizace v šicí dílně s cílem obnovy dřívějších znalostí a dovedností a zvýšení sebevědomí

SNOEZELEN TERAPIE

terapie v místnosti pro relaxaci a stimulaci smyslového vnímání

SMYSLOVÁ TERAPIE NA ZAHRADĚ/VYCHÁZKY

venkovní činnosti u mobilních záhonů či v zahradě domova

LOGOPEDICKÉ CVIČENÍ

individuální logopedická péče ve spolupráci s klinickou logopedkou

CANISTERAPIE

terapie založená na setkávání uživatelů se speciálně vycvičenými psy, která se zakládá na pozitivním působení psa na zdraví a duševní rozpoložení uživatelů, probíhá pod vedením odborné canisterapeutky

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

trénování krátkodobé a dlouhodobé paměti formou hádankových kvízů, společného luštění křížovek nebo sudoku s cílem zvýšení postřehu, získávání nových vědomostí nebo upevnění již dříve získaných poznatků

TANEČNÍ TERAPIE

aktivizačně-rehabilitační cvičení při hudbě, podpora koordinace pohybů, motoriky i sociálních vazeb a komunikace                                                   

INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE

aktivizace uživatelů s individuálními potřebami (např. trénink paměti, artikulační cvičení, nácvik sebeobsluhy, sdílení daného času formou povídání, předčítání nebo poslechu hudby)

 

Další pravidelné aktivity:

 

KERAMICKÁ DÍLNA

procvičování jemné motoriky, možnost sebevyjádření

REMINISCENČNÍ TERAPIE

práce se vzpomínkami (např. osobní fotografie uživatele z mládí v „albu vzpomínek“, drobné předměty z dřívější doby v „krabičce vzpomínek“), podpora dlouhodobé paměti

VOŇAVÉ PEČENÍ

aktivita vede k podpoře dřívějších schopností a dovedností

SPOLEČENSKÉ HRY

skupinové posezení u stolních deskových her

PÉTANQUE

oblíbená skupinová hra pro seniory

POSEZENÍ U KÁVY

aktivita podporující komunikaci a sociální kontakty

MUZIKOTERAPIE

terapie spojující rytmickou hudbu a jednoduché hudební nástroje, propojující hudbu a tělesné pohyby s využitím některých rehabilitačních pomůcek, poslech vážné hudby

FILMOVÝ KLUB

jedná se o kulturně společenskou volnočasovou aktivitu

ŠKOLA 3. VĚKU

vzdělávací přednášky a semináře

SOUBOR SOVÁČEK

skupinová volnočasová aktivita s hudebním zaměřením

KULTURNÍ VYSTOUPENÍ

hudební, recitálové programy umělců i dětí z MŠ a ZŠ

VÝLETY

výlety do blízkého okolí i vzdálených destinací s cílem minimalizovat dopad izolace uživatelů a obohatit uživatele o nové vědomosti

BOHOSLUŽBY

v kapli domova, naplňování duchovních potřeb, vytváření společenství lidí se společnými hodnotami

 

Fotogalerie