Poradna pro domácí pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou

Bezplatnou pomoc, podporu i radu, jak pečovat o seniora s onemocněním demencí tak, aby mohl co nejdéle setrvat doma, s rodinou, vám ve složité životní situaci nabídne certifikovaný poradce Bc. Veronika Bartošíková.

V případě zájmu se objednávejte na telefonním čísle

516 414 818 nebo 731 898 895.

Poradna je otevřena od roku 2015 a jejím smyslem je pomáhat lidem, kteří se doma starají o člena rodiny, jenž onemocněl některou formou demence, nejčastěji Alzheimerovou chorobou. Po dohodě a objednání předem je také možné nechat si provést vyšetření paměti, aby se zavčas mohlo odhalit případné podezření na nástup této nemoci.
Tato poradna je součástí SENIOR centra Blansko, které poskytuje pobytovou sociální službu seniorům, kteří z důvodu svého zdravotního stavu již nemohou zůstat doma, a to ani za podpory rodiny a terénních pečovatelských služeb. Jako kontaktní místo České alzheimerovské společnosti a držitel certifikátu Vážka je SENIOR centrum zárukou odborného personálu a poskytování vysoce kvalitní pobytové služby pro seniory s onemocněním demencí.
Pracovníci domova jsou si vědomi toho, že zvládnutí této nemoci doma s sebou nese zvýšené nároky na změnu přístupu pečujícího k takto nemocnému člověku, změnu stereotypů komunikace a zažitého chování. Poznatky a zkušenosti z dobré praxe zde poskytneme každému, kdo projeví o takovou pomoc zájem.
Objednávat se do poradny lze telefonicky na uvedených tel.číslech,
termíny dle dohody.