Odborná praxe

V SENIOR centru Blansko, p. o. umožňujeme absolvovat odbornou praxi, a to:

  • Studentkám/studentům SŠ, VOŠ nebo VŠ odborných oborů (zdravotních, sociální práce, sociální pedagogiky atp.), a to na úseku:

 Sociální péče

 Mgr. Martina Hynková, DiS.

 Tel. 607 085 579

 Zdravotní a rehabilitační péče

 Milena Ondroušková

 Tel. 721 754 446

 Přímé obslužné péče

 Lucie Petečelová

 Tel. 725 079 566

S vedoucí příslušného úseku se student/ka dohodne na obsahovém a časovém harmonogramu praxe, vedoucí příslušného úseku určí pracovníka, který studentku/a praxí provází.

Student/ka je v úvodu praxe seznámen/a s činností na daném úseku a s Etickým kodexem.

Vedoucí úseku či ředitel organizace má právo vykonání praxe z časových nebo kapacitních důvodů odmítnout.

  • Praktikantkám/praktikantům z rekvalifikačních kurzů či odborných seminářů zaměřených na získání kvalifikace Pracovník sociální služby

S vedoucí příslušného úseku se praktikant/ka dohodne na obsahovém a časovém harmonogramu praxe a vedoucí příslušného úseku určí pracovníka, který praktikantku/a praxí provází,

Praxe se odehrává v běžném provozu a praktikanti poskytují službu uživatelům za stálého dohledu pověřeného pracovníka.

Vedoucí úseku či ředitel organizace má právo vykonání praxe z časových nebo kapacitních důvodů odmítnout.

  • Rovněž umožňujeme absolvovat odbornou stáž pracovnicím/pracovníkům ze stejných či podobných typů zařízení (zdravotní sestry, sociální pracovníci, aktivizační pracovníci, PSS)

S vedoucí příslušného úseku se stážistka/a dohodne na náplni stáže a časovém harmonogramu, vedoucí zároveň vybere pracovníka, který bude stážistku/u na pracovišti provázet,

Stáž probíhá v běžném provozu a stážistka/a poskytuje službu uživatelům za stálého dohledu pověřeného pracovníka nebo vedoucí úseku, vedoucí úseku stážistce/ovi poskytuje po celou dobu stáže metodickou podporu.