Můžete nás podpořit

Dámy a pánové, vážení přátelé,
pokud máte chuť a možnost podpořit naše zařízení, rádi Vaši iniciativu přivítáme. Můžete přijít s konkrétní představou, jak by Váš dar měl být využit. Můžete také přispět  formou finanční např. na  zakoupení určitého přístroje, či  pomůcky, a to vždy po dohodě s vedením zařízení.
Pro naše zařízení je cenným zdrojem podpora přátel a sponzorů. Poskytnuté prostředky používáme pro realizaci některých projektů a zkvalitňování služeb pro naše uživatele.
 
číslo účtu: 19-4793830247/0100
IČO: 70997241
 
kontaktní osoba: Ing. Eva Wágnerová
telefon: 516 412 357