Pravidla pro zapojení rodiny a přátel do péče

 • Rodina a známí uživatele se mohou zúčastnit akcí domova v případě, že jsou pozváni pozvánkou nebo se domluví s pracovníky.
 • Pokud se rodina chce spolupodílet na péči o svého blízkého, měla by zvážit své možnosti i schopnosti a také se dohodnout s klíčovým pracovníkem uživatele na možnostech a oblastech péče, na době provádění péče a na tom, zda chce pečovat sama nebo s pomocí pečovatelky (koupání, provádění hygieny, oblékání, krmení, provádění pedikúry, péče o vlasy…).
 • Rodina a známí uživatele mohou zabezpečovat svému blízkému to, co má rád nebo to, co potřebuje (oblečení, hygienické potřeby, pamlsky apod.). Pokud jsou to potraviny podléhající zkáze, je nutné upozornit pečovatelku.
 • Rodina může doprovázet svého blízkého na lékařské vyšetření:
              Uživatele objednává u lékaře zdravotní sestra a domluví se s rodinou                        na doprovodu.
              Rodina objedná uživatele u lékaře sama a domluví se s personálem                          na době, kdy má být uživatel připraven.
 • Nejvhodnější doba pro návštěvy v našem domově je od 8 do 21 hodin; po domluvě i v jinou dobu.
 • Pokud chce rodina nebo blízcí uživatele podat stížnost, mají možnost využít schránky pro anonymní vzkazy, které jsou umístěny v každém patře domova u vstupu do jídelny. Také mohou podat stížnost ústně či písemně v kanceláři sociálních pracovníků v přízemí.
 • Pokud si chce rodina svého blízkého odvézt ze zařízení, musí postupovat podle Nařízení č.2/2017 O výplatě finančních náhrad, jehož součástí je formulář Způsob oznamování pobytu mimo zařízení a odhlašování stravy, který je uživatel nebo jeho rodina povinen podepsat u vedoucí úseku přímé  obslužné  péče. Dále je nutné spolu se zdravotní sestrou projednat zásobu léků na dobu pobytu mimo zařízení.
 • Při pohybu v prostorách domova je nutné zachovávat soukromí ostatních uživatelů a není povoleno vstupovat na jejich pokoje. Nesmí se odnášet výrobky z dílen pracovní terapie ani ostatních prostor domova.
 • Pokud se rodina nebo blízcí uživatele chtějí (nebo nechtějí) podílet na individuálním plánování služby, domluví se vždy s klíčovým pracovníkem nebo využijí k domluvě Deníčku vzájemných vzkazů.
 • Pokud si přeje rodina doprovázet svého blízkého při umírání, měla by se dohodnout s klíčovým pracovníkem a s vedoucí zdravotního úseku. Také je nutné respektovat připomínky a nařízení lékaře.
 • Rodina a blízcí uživatele mají možnost v zařízení přespat a uspořádat soukromou oslavu pro svého blízkého. Informace podají sociální pracovníci.