Pořádání soukromých oslav uživatelů a ubytování návštěv

Pro zkvalitnění služeb uživatelů SENIOR centra Blansko a spolupráce s rodinou je možné ve společenské místnosti ve 3. patře pořádat rodinné oslavy, a také zde mimořádně ubytovat rodinné příslušníky či známé.

 

Podmínky pořádání oslav

 • datum pořádání oslavy si domluví uživatel a rodinný příslušník s vedoucí přímé obslužné péče
 • ráno v den před uspořádáním oslavy si na podatelně zapůjčí klíč od místnosti a ceduli REZERVACE  soukromá oslava, kterou umístí na dveře a místnost si uzamkne
 • při oslavě musí všichni účastníci respektovat potřeby ostatních uživatelů služeb, nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, či narušovat klid v ScBk
 • rovněž musí respektovat zákaz kouření v celém ScBk– vyhrazená místa jsou před budovou
 • zacházet se zařízením ve všech prostorách šetrně a zachovávat pořádek
 • oslavu ukončit nejpozději do 22.00 hod.
 • po skončení uvést společenskou místnost do původního stavu a předat ji sociální pracovnici, v případě její nepřítomnosti zdravotní sestře konající službu
 • zjištěnou závadu na zařízení neprodleně nahlásit na sesterně v 1. patře
 • odevzdat klíč a ceduli na podatelně
 • uhradit po dohodě škody, popř. ztráty či jinou újmu, kterou způsobil
Ceník služby:
propůjčení místnosti a inventáře /nádobí, ubrusy/ za započatých 24 hod.     100,-Kč
 

 

Podmínky ubytování

 • v ScBk lze za úhradu ubytovat návštěvníky uživatelů, kteří nebydlí v blanenském okrese, výjimky z  tohoto ustanovení řeší ředitel ScBk
 • žádost o ubytování podá uživatel služby nejméně 3 pracovní dny před termínem nástupu u sociálních pracovníků, v případě jejich nepřítomnosti u vedoucí sociálního úseku
 • v zařízení lze ubytovat maximálně 2 dospělé a v mimořádných případech i 1 dítě
 • dítě do 18 let lze ubytovat pouze v doprovodu dospělého
 • délka ubytování je maximálně 2 noci (ve výjimečných případech lze ubytování prodloužit na základě souhlasu ředitele ScBk)
 • službu konající pečovatelky zajistí pro ubytované za úhradu lůžkoviny a povlečení
 • součástí společenské místnosti není koupelna a toaleta, ubytovaní použijí buď hygienickou buňku /sprchu a WC/ na pokoji svého blízkého nebo koupelnu a toaletu na chodbě ve třetím patře
 • pro spaní slouží jedna rozkládací pohovka
 • po dobu ubytování lze zajistit stravu – oběd a večeři v ceně stravování pro cizí osoby v našem zařízení
 • objednaná strava se hradí předem, pouze v pracovní dny a stanovené pokladní hodiny, v kanceláři účetní č. 174 v přízemí budovy
 • návštěvník si stravu odebere sám v jídelně v přízemí ve výdejní době
 • při nástupu se ubytovaný nahlásí na podatelně ScBk a zapíše se do knihy ubytovaných
 • ubytovaný je při nástupu povinen předložit na podatelně platný průkaz totožnosti
 • klíče od společenské místnosti si ubytovaný vyzvedne na podatelně
Ubytovaný je povinen :
 • dodržovat noční klid v době od 22.00 hod. do 6.00 hod.
 • respektovat potřeby ostatních uživatelů služeb, nekonat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku, či narušovat klid v ScBk
 • zjistí-li ubytovaný závadu na zařízení, neprodleně ji nahlásí na sesterně v 1. patře
 • v celém ScBk je zakázáno kouřit – vyhrazená místa jsou před budovou
 • ubytovaný je povinen zacházet se zařízením ve společenské místnosti i ve všech společných prostorách šetrně a zachovávat zde pořádek
 • po skončení ubytování uvést společenskou místnost do původního stavu, předat ji společně se zapůjčeným inventářem službu konající pečovatelce, v případě její nepřítomnosti zdravotní sestře
 • uhradit po dohodě škody, popř. ztráty či jinou újmu, kterou způsobil
 • odevzdat klíč na podatelně a odhlásit se z evidence
 • platba za ubytování bude účtována příslušnému uživateli v den výplaty zůstatku důchodu u sociálních pracovnic
Ceník ubytování:
Nocleh 1 osoba/1 noc ve společenské místnosti                        100,- Kč
Zapůjčení 1 sady lůžkovin                                                           50,- Kč