Činnosti vykonávané dobrovolníky:

 • individuální návštěvy uživatelů,

 • společná setkání s více uživateli,

 • účast při pravidelných aktivizačních činnostech uživatelů,

 • pomoc při organizaci akcí pořádaných ScBk, doprovod na výlety či exkurze atp.,

 • procházky s uživateli,

 • a další.

Výhody pro dobrovolníky:

 • Stravování v den dobrovolnické činnosti za zvýhodněnou cenu.

 • Možnost výletu společně s uživateli jako doprovod.

 • Účast na akcích pořádaných pro uživatele nebo pro pracovníky.

 • Pravidelné společné setkání dobrovolníků s vedoucí sociálního úseku, s pověřeným pracovníkem za účelem předání zpětné vazby, sdílení zkušeností aj.

 • Bezplatná účast na odborných kurzech a seminářích pořádaných v zařízení ScBk.

 • Odborná supervize (pouze za předpokladu, že zařízení současně poskytuje supervizi i pro své zaměstnance).


V případě zájmu Vám bližší informace podá Irena Vachová

Telefonní kontakt: 516 412 899 nebo 727 851 463

e-mailová adresa: vachova.irena@ddblansko.cz

Kodex dobrovolníka.pdf