Ostatní informace

Nejčastěji kladené otázky

Co je třeba pro podání žádosti?
Pro podání žádosti je nutné doložit tyto písemnosti:
  • žádost o umístění do zařízení
  • posudek od lékaře o zdravotním stavu
  • kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, popř. kopii žádosti o příspěvek na péči
Kde tyto formuláře získám?
Oba formuláře můžete získat buď osobně v kanceláři sociálních pracovnic, na podatelně nebo na webových stránkách zařízení ZDE. Po domluvě se sociální pracovnicí je možné Vám poslat tiskopisy poštou.
 
Jak postupovat v případě, kdy se zájemce není schopen podepsat?
V případě, že se zájemce nemůže nebo nedokáže podepsat, je třeba k žádosti doložit vyjádření ošetřujícího lékaře, že z důvodu svého zdravotního stavu není zájemce schopen podpisu. Současně je vhodné, aby si jiný rodinný příslušník vyřídil plnou moc, která zmocňuje k zastoupení zájemce ve všech právních úkonech. Další potřebné informace v oblasti zastupování poskytnou sociální pracovnice v rámci základního sociálního poradenství.
 
Jaká je čekací doba na umístění?
Čekací doba na umístění je velice individuální. Nepřihlíží se již k datu podání žádosti, není tedy třeba podávat žádost v předstihu (pro jistotu). Poskytovatel má stanovena rozhodující kritéria.
 
Urychlí sponzorský dar přijetí do zařízení?
Sponzorský dar zásadně nespojujeme s rozhodnutím o přijetí do zařízení a na přijetí nemá vliv. Přijetí probíhá dle jasných kritérií, stanovených SENIOR centrem Blansko. Finanční dary samozřejmě uvítáme a přijímáme je na základě darovací smlouvy, za účelem přispět na zlepšení životních podmínek uživatelů nebo na pořádání společenských akcí.
 
Jaká je úhrada za pobyt?
Aktuální ceny úhrad naleznete na stránce Ceník za ubytování a stravu
 
Jak se provádí úhrady pobytu?
Úhradu pobytu lze zaplatit těmito způsoby:
- bankovním převodem na účet poskytovatele
- hotově do provozní pokladny ScBk
- zasláním důchodu hromadným seznamem České správy sociálního zabezpečení na běžný účet poskytovatele.
 
 
Když mi nebude stačit můj příjem, co s tím udělat?
Za poskytované služby v SENIOR centru Blansko, p.o. hradí uživatel za ubytování (úklid pokoje, úklid společenských prostor, žehlení a praní prádla a režijní náklady), stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Po úhradě za ubytovaní a stravu musí uživateli zůstat 15% jeho příjmu. Pokud příjem uživatele nepostačuje na úhradu nákladů, uzavírá poskytovatel dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky uživatele. (§ 71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.)
 
Jaké je vybavení pokoje a je možné vybavit si pokoj i vlastním nábytkem?
K základnímu vybavení patří lůžko, noční stolek, uzamykatelná šatníková skříň s trezorkem, prádelník, botník, zrcadlová stěna, stůl, židle. Vybavení pokoje si může uživatel doplnit vlastními drobnými předměty, jako jsou např. obrazy, sošky, fotografie, květiny apod. O výjimkách, týkajících se dalšího vlastního vybavení pokojů, je nutné jednat s ředitelem zařízení. Nedílnou součástí každého pokoje je prostorné sociální zařízení (WC, sprchový kout) s bezbariérovým přístupem a mikrokuchyňka s lednicí.
 
Mohu si vzít vlastní el. spotřebič?
Ano, každý pokoj je možné si vybavit vlastními el. spotřebiči ( televize, rádio, varná konvice, lampa).
 
Kdy mě mohou mí blízcí navštěvovat?
Návštěvy v SENIOR centru jsou možné každý den od 8. hodin do 20. hodin. Jediným omezením je zásada, že návštěvy nesmí narušovat a omezovat práva ostatních uživatelů zařízení. Nevhodné jsou návštěvy v době podávání stravy. Pro setkání s návštěvami je možné využít společenské prostory (zahrada, denní místnosti). V případě potřeby mohou návštěvy, po předchozím schválení ředitele zařízení, využít ubytování v zařízení. Dále je také možné v našich prostorách uspořádání malé rodinné (soukromé) oslavy, popř.smuteční hostiny pro max.16 osob.
Mohu opouštět domov na víkendy či dovolenou?
Uživatelé mohou samozřejmě opouštět zařízení kdykoli během dne, rovněž na víkend či dovolenou. Delší pobyt mimo zařízení má však stanovena následující pravidla:
- délka pobytu mimo zařízení je 60 dnů v kalendářním roce (nepočítá se do toho pobyt ve zdravotnickém zařízení)
- vždy je nutné předem nahlásit svůj odchod a odhlásit stravu, na dobu, po kterou bude uživatel mimo zařízení

Pozn: za dobu pobytu mimo zařízení se vrací pouze úhrada za odhlášenou stravu
 
Mohu si sebou vzít zvíře na pokoj?
Zařízení není dispozičně přizpůsobeno k chovu zvířat tak, aby uchránilo práva uživatelů, kterým přítomnost zvířat nevyhovuje. Proto, s výjimkou akvarijních tvorů a ptáků v kleci, chov zvířat na pokoji uživatelům neumožňujeme.
 
Je zajištěna lékařská péče?
Komplexní ošetřovatelskou péči zajišťuje kvalifikovaný personál – zdravotní sestry a pracovníci sociální péče v nepřetržitém provozu. Uživatelé mají právo svobodné volby lékaře. Lékař dochází do zařízení 2x týdně v určených hodinách. Kromě uvedené péče zajišťujeme uživatelům 1x za dva měsíce vyšetření psychiatrem.

K odbornému vyšetření se uživatelé odesílají do zdravotnického zařízení. V případě naléhavé potřeby je do zařízení přivolána lékařská pomoc.