Ocenění

Na konci února roku 2013 se v Brně setkali představitelé jednotlivých krajů u příležitosti Národní konference kvality ve veřejné správě, jejímž spoluorganizátorem byl právě Jihomoravský kraj. Na tomto by nebylo nic tak mimořádného, kdyby se v rámci slavnostního zahajovacího večera konference nepředávaly Ceny hejtmana Jihomoravského kraje jako symbol ocenění jednotlivým institucím veřejné správy.
 
Jedním z oceněných zařízení bylo i blanenské SENIOR centrum, jehož zřizovatelem je právě Jihomoravský kraj. V Blansku tento sotva desetiletý poskytovatel pobytové sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem získal toto ocenění vůbec poprvé. Navíc v době, kdy byla čerstvě uvedena do provozu nová přístavba navyšující kapacitu o čtyřicet osob na celkových sto čtyřicet čtyři. Zajisté k tomu přispěl i ten fakt, že SENIOR centrum Blansko získalo v loňském roce jako první organizace zřizovaná krajem certifikát Vážka, navíc s nejvyšším počtem bodů dosud v republice udělených. Certifikát je udělovaný organizacím věnujícím se práci se seniory postiženými Alzheimerovou chorobou jako ohodnocení, že kvalita jejich práce je na skutečně vysoké úrovni. Přitom v celé ČR jsou držiteli certifikátu Vážka jen necelé dvě desítky organizací.
 
V SENIOR centru Blansko zkrátka funguje služba opravdu na jedničku. Udělená cena je symbolickým oceněním dlouhodobé práce se seniory postiženými onemocněním demencí. Na skutečnou praxi se můžete přijít podívat osobně. Vždy budete vítáni.