SENIOR centrum Blansko je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Poskytujeme dvě pobytové sociální služby

  • Domov pro seniory

  • Domov se zvláštním režimem

     

Posláním Domova se zvláštním režimem je umožnit našim uživatelům kvalitně žít a důstojně dožít.

Posláním Domova pro seniory je podporovat uživatele v soběstačnosti, předcházet jejich osamění a nabídnout jim možnost důstojného dožití.

 

Komplex SENIOR centra Blansko, p. o. se skládá ze dvou budov, jejichž architektura a vzájemné propojení jsou přizpůsobeny moderním trendům v komplexní 24-hodinové péči o seniory. Snahou všech zaměstnanců a zaměstnankyň je vytvářet klidné a přívětivé prostředí a současně poskytovat odbornou a kvalifikovanou péči na vysoké úrovni. Chceme docílit, aby se u nás senioři cítili dobře, našli si přátele a prožili důstojný podzim svého života.

 

Historie domova

Moderní zařízení poskytující sociální služby otevřelo své dveře v říjnu roku 2002 v Blansku jako dislokované pracoviště Domova důchodců Černá Hora.

Dne 1. ledna 2003 vznikl Domov důchodců Blansko jako nová příspěvková organizace Jihomoravského kraje.

Dne 1. ledna 2007 vzniklo samostatné oddělení Domov se zvláštním režimem, původně pro 12 uživatelů s onemocněním demencí. V této době došlo také k přejmenování zařízení na SENIOR centrum Blansko.

Dne 1. listopadu 2012 byla uvedna do provozu přístavba Domova se zvláštním režimem o kapacitě 40 lůžek.