O co usilujeme

Posláním naší služby Domov se zvláštním režimem je umožnit našim uživatelům kvalitně žít a důstojně dožít.

 

Našim posláním v Domově pro seniory je podporovat uživatele v soběstačnosti, předcházet jejich osamění a nabídnout jim  možnost důstojného dožití.
https://seniorcentrumblansko.webnode.cz/_files/200000318-de3e8deb99/pohar_usilejme.jpg

Historie domova

Moderní zařízení poskytující sociální služby otevřelo své dveře v říjnu roku 2002 v Blansku jako dislokované pracoviště Domova důchodců Černá Hora.
Dne 1. ledna 2003 vznikl Domov důchodců Blansko jako nová příspěvková organizace Jihomoravského kraje.
Dne 1. ledna 2007 vzniklo samostatné oddělení Domov se zvláštním režimem, původně pro 12 uživatelů s onemocněním demencí. V této době došlo také k přejmenování zařízení na SENIOR centrum Blansko.
Dne 1. listopadu 2012 byla uvedna do provozu nová přístavba Domova se zvláštním režimem o kapacitě 40 lůžek.