Udržení kvalitní nutriční péče

V roce 2012 jsme začali věnovat větší pozornost výživě a péči o ni, a rozhodli jsme se vydat na cestu zavedení nutriční péče. Zavedení standardů nutriční péče umožňuje účinně zjišťovat, sledovat a následně i uspokojovat nutriční (výživové) potřeby klientů domova. Fyziologické změny způsobené stárnutím mohou ovlivňovat nutriční potřeby a starší lidé jsou ve zvýšeném riziku nutričního nedostatku. Důsledky nedostatečné výživy jsou např. úbytek svalové hmoty, oslabení dechového svalstva, častější výskyt infekcí, vyšší riziko proleženin. Kvalitní nutriční péče přináší omezení těchto rizik, výrazné zlepšení kvality života a především snižuje zdravotní komplikace.
Právě o zlepšení kvality stravy jsme se snažili a s radostí můžeme sdělit, že naše snaha nebyla marná.  Tříčlenná odborná komise zkontrolovala dokumentaci o nutriční péči, sledovala práci přímo v kuchyni a samozřejmě navštívila i oddělení. Certifikát se obnovuje každé dva roky a komise se pokaždé shodla na tom, že úroveň stravy a nutriční péče u našich uživatelů je velmi dobrá. Proto naposledy v březnu roku 2017 doporučila prodloužit platnost certifikátu Nutricept jako ocenění toho, že zvolená cesta je správná, tentokrát už na 3 roky.
Je to pro nás závazek do budoucnosti, protože tento certifikát samozřejmě není na věky. Za další tři roky musíme opět dokázat, že ho vlastníme právem, a jeho platnost pak bude prodloužena.