Udržení kvalitní nutriční péče

V roce 2012 jsme začali věnovat větší pozornost výživě a péči o ni, a rozhodli jsme se vydat na cestu zavedení nutriční péče.

Správně nastavená nutriční péče zachovává či zlepšuje psychickou a fyzickou kondici, zvyšuje imunitu -obranyschopnost organismu vůči nemocem, pozitivně se odráží na hojení ran, je nedílnou součástí prevence dekubitů (proleženin), zabraňuje rozvoji sarkopenie (úbytku svalové hmoty), snižuje riziko vzniku malnutrice (podvýživy) atd.

Kvalitní nutriční péče přináší omezení těchto rizik, výrazné zlepšení kvality života a především snižuje zdravotní komplikace.

Právě o zlepšení kvality stravy jsme se snažili a s radostí můžeme sdělit, že naše snaha nebyla marná. Začátkem roku 2013 odborná komise zkontrolovala dokumentaci o nutriční péči, sledovala práci přímo v kuchyni a samozřejmě navštívila i oddělení. Výsledkem bylo přidělení Certifikátu „Standardizace nutriční péče“.  Certifikát se obhajuje každé dva roky a komise se pokaždé shodla na tom, že úroveň stravy a nutriční péče u našich uživatelů je velmi dobrá. Proto naposledy v únoru roku 2020 doporučila prodloužit platnost certifikátu jako ocenění toho, že zvolená cesta je správná. Aktuálně SENIOR centrum Blansko získalo Certifikát platný pro období 3 let, tj. do února roku 2023.

Získání a obhajoba Certifikátu je pro nás závazkem do budoucna, abychom také při příští obhajobě obstáli a odborná komise opětovně potvrdila, že naše zařízení poskytuje svým klientům vysoce kvalifikovanou nutriční péči v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty, a tím výrazně zvyšuje kvalitu života seniorů ve svém zařízení.