Veřejná sbírka byla úspěšná

22.09.2014 08:06

TÝDEN PAMĚTI 15. - 19. 9. 2014

Výsledek finanční sbírky na informační kampaň a osvětové semináře zaměřené na rozšiřování povědomí o Alzheimerově chorobě a dalších typech demence je pěkných 3 516 Kč!
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří do sbírky přispěli. Veliké díky za zapojení do realizace sbírky míří k vedení SPgŠ Boskovice, dále paní Mgr. Haně Šperkové a Mgr. Jarmile Strbačkové, a vedení SZdŠ Blansko, paní Mgr. Jiřině Konečné a studentům z obou středních škol, kteří se podíleli na hladkém průběhu sbírky:

SZdŠ Blansko:

Třída Z.2
Fojt Daniel, Hladil Vojtěch, Kovářová Veronika, Nejezchlebová Sára
Třída Z.4
Ferbyová Monika, Zouharová Michaela, Zouharová Romana.

SPgš Boskovice:

Třída 3.B
Bačovská Natálie, Dohnalíková Jana, Dokoupilová Natálie, Doležel Štěpán, Fečová Kateřina, Hejtmánková Andrea, Holková Martina, Janíčková Petra, Jurková Barbora, Kovářová Jolana, Luňáčková Zuzana, Míčová Kristýna, Slepánková Dagmar, Smolíková Marie, Vávrová Tereza, Všianská Romana, Setničková Iveta, Janků Barbora