Ukončení I. ročníku Školy 3. věku

28.06.2012 13:09
Nenechte se však z nadpisu mýlit, že by si někdo až nyní, v pokročilém věku, teprve osvojil základy čtení, psaní a aritmetiky. Naopak, první ročník školy v SENIOR centru Blansko byl zaměřen na úzký okruh témat, která v učivu prvního stupně ZŠ nenajdeme: filosofii, zdravovědu, historii, finance a právo, umění a další. Studenti tohoto ročníku totiž patří mezi uživatele služby Domov pro seniory, a Škola 3. věku je projekt, který v SENIOR centru Blansko začal v září loňského roku.
Smyslem takovéto školy je uspořádat pro obyvatele domova, kteří ještě mají zájem dozvědět se nové poznatky a vědomosti v různých oborech lidské činnosti, vzdělávací přednášky s různými externími lektory a odborníky. Pravidelně 1 – 2x v měsíci během školního roku 2011/2012 dorazili na besedu cestovatelé, lékařka, notářka, vysokoškolský profesor geografie či pracovník z Městské knihovny Blansko. Některé semináře byli ochotni a schopni zajistit sami pracovníci domova tzv. z vlastních řad, když čerpali ze své profesní praxe. Tímto tedy děkujeme všem přednášejícím, kteří si ve svém nabitém programu našli trochu času a ujali se uspořádání odborného semináře.
Celkem 29 absolventů této školy a zároveň obyvatelů domova splnilo požadavek minimálně 60% účasti na seminářích a získali tak v úterý 26. června při slavnostním ukončení prvního ročníku pamětní vysvědčení.
Závěrem nezbývá, než u úspěšných studujících ocenit jejich vytrvalost, a popřát jim hodně chuti a píle při studiu v dalším roce. Vždyť po prázdninách, v září tohoto roku, otevíráme u nás v domově druhý ročník s novými tématy. A každý absolvent i nový uchazeč o studium jsou už nyní předem přijati. Tak směle do toho!
 
Škola třetího věku – 1. ročník 2011/2012

SEZNAM REALIZOVANÝCH SEMINÁŘŮ
22. září 2011 – Zahájení 1. ročníku - zápis
5. října 2011– HISTORIE: Historie Blanska – P. Svoboda
9. listopadu 2011 – UMĚNÍ: Beseda o P. Dvorském –  H. Juříková
16. listopadu 2011 – FILOSOFIE: Antická filosofie – Mgr. J. Prátová
7. prosince 2011 – ZDRAVÍ: Kardiovaskulární onemocnění – MUDr. N. Formánková
18. ledna 2012 – CESTOVÁNÍ: Itálie – manželé Habešovi
1. února 2012 – KULTURA: Marie Rottrová – H. Juříková
8. února 2012 – ZDRAVÍ: Demence – Mgr. L. Dražilová
13. března 2012 – FINANCE A PRÁVO: Dědictví, závěti aj. – Mgr. Velcová
14. března 2012 – UMĚNÍ: Operní pěvkyně M. Musilová – H. Juříková
18. dubna 2012 – PSYCHOLOGIE: Úvod do psychologie – Mgr. J. Prátová
2. května 2012 – PŘÍRODA: Bolívie, Peru – Prof. P. Chalupa
 12. června 2012 – SPORT: Olympijské hry – Bc. P. Novotný

26. června 2012 – Ukončení 1. ročníku - vysvědčení
 

Ukončení I. ročníku Školy 3. věku

Tato fotogalerie je prázdná.