Senioři spolupracují s Masarykovou univerzitou v Brně

02.10.2014 11:07
Od měsíce září až do konce listopadu probíhá v SENIOR centru Blansko mimořádný projekt. Masarykova univerzita se obrátila na náš domov s nabídkou vzdělávacího semináře pro seniory z oblasti psychologie a seberozvoje osobnosti v pokročilém věku v rámci její Univerzity 3. věku. Celý program a činnost univerzity přijely do Blanska na sklonku září představit Ing. Barbora Hašková a Mgr. Veronika Šléglová v semináři s názvem "O vzdělávání seniorů". Na tomto semináři se obyvatelé domova dozvěděli o historii vzdělávání seniorů u nás, o principech a metodách takové aktivity. Zároveň byli vyzváni k účasti na workshopu - sérii vzdělávacích seminářů zaměřených na rozvoj osobnosti ve stáří, který Masarykova univerzita zaštiťuje.
Tento seminář s názvem "Já a moje osobnost ve stáří" získal v řadách obyvatel blanenského domova dostatek zájemců, a tak ve středu 22. října začalo první z celkem šesti setkání. Dvanáct přihlášených obyvatel se jednou týdně schází s lektorkou kurzu Mgr. Veronikou Šléglovou, a společně poznávají a osvojují si techniky osobního tréninku, sebepoznání, rozvoje osobnosti a vzdělávání. Celý kurz bude zakončen ve středu 26. 11. 2014, kdy na poslední šesté setkání dorazí prorektor MU pan doc. Jiří Němec, a slavnostně předá všem zúčastněným seniorům pamětní absolventský list.

 

Senioři spolupracují s Masarykovou univerzitou v Brně