Podzim ve znamení oslav

21.10.2013 12:43
Po letních prázdninách nastává období nejen podzimní sklizně, hodů a pouštění draků, ale také oslav a připomínky výročí. V září jsme se slavnostně rozloučili s létem, a v říjnu přivítali už 11. výročí vzniku našeho domova. Obě akce se konaly v hlavní jídelně domova, nechyběla živá hudba, bohaté občerstvení i program.
Na organizaci se podíleli všichni zaměstnanci, a tak i oni mají zásluhu na tom, že vše proběhlo ke spokojenosti obyvatel. A za rok? Za rok se při oslavách sejdeme určitě znovu. Moc se na ně těšíme.

Podzim ve znamení oslav