Masarykova univerzita ocenila účastníky kurzu

28.11.2014 13:47
Ve středu 26. listopadu předal prorektor Masarykovy Univerzity doc. PhDr. Jiří Němec, PhD., devíti obyvatelkám našeho domova absolventské listy. Tímto slavnostním aktem završil pravidelné setkávání na vzdělávacím semináři z oblasti psychologie, který v SENIOR centru Blansko vedla Mgr. Veronika Šléglová právě z Masarykovy univerzity Brno.
Seminář zaměřený na techniky seberozvoje a poznání vlastní osobnosti ve stáří navštěvovalo celkem deset obyvatelek domova, z nichž devět splnilo podmínku pravidelné účasti na setkáních.
Spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno je pro nás velkou příležitostí rozšířit obzory těm, jejichž mysl zůstala otevřená a přístupná novým vědomostem a poznatkům. Projekt Univerzity 3. věku našel místo i v našem zařízení a my jenom doufáme, že navázaná spolupráce s akademiky brněnské univerzity bude pokračovat i v budoucnosti.

Masarykova univerzita ocenila účastníky kurzu