Kaple domova

V našem domově se věnujeme i duchovním potřebám, a proto mají naši uživatelé možnost několikrát týdně docházet na mše a bohoslužby do kaple domova. Ve středu zde slouží farář církve Římskokatolické a v neděli představitel církve Československé husitské.

Nabízíme možnost důstojného rozloučení v kapli

Tak jako je lidský život naplněn radostnými i smutnými okamžiky, měl by být naplněn i důstojností, pokorou a láskou. Ať jde o lásku mateřskou, partnerskou nebo rodičovskou. Projevy lásky a úcty k bližnímu mají po celý život nejrůznější podoby. Ani když se lidský život naplní a pomyslná svíce života dohoří, není to důvodem k zapomnění. I důstojný smuteční obřad a poslední rozloučení bývají důležitým aktem vyrovnání se s odchodem blízké osoby.

V SENIOR centru Blansko jsme na toto připraveni. Naše ekumenická kaple, která se nachází v přízemí atria, nabízí důstojné zázemí nejen pro bohoslužby, mše či rozmanitá duchovní setkání, ale i pro smuteční rozloučení. A právě pro tyto příležitosti vám nabízíme možnost pronájmu celé kaple. V krásném a nově zrestaurovaném prostředí s kapacitou 30 osob, bezbariérovým přístupem, elektrickými varhany a kvalitním ozvučením naleznete dostatečnou dávku soukromí, vkusného prostředí a důstojnosti.

Prostředí naší kaple si můžete prohlédnout osobní návštěvou přímo v zařízení. Pro bližší informace k termínům a cenám pronájmu se můžete obrátit na referentku Lenku Krejčířovou na telefonním čísle 516 412 899.