Certifikát Vážka

Naše zařízení získalo certifikát Vážka poprvé 29. srpna 2012, a to jako ocenění kvalitní péče o seniory s onemocněním demencí či Alzheimerovou chorobou. Certifikát Vážka jsme obhájili v letech 2014, 2016, 2018 a naposledy v roce 2021.

Naším dlouhodobým cílem je zachovat standardy péče v maximální možné míře a dopřát tak našim uživatelům spokojený a důstojný "podzim života".

O co se přesně jedná?

Certifikát Vážka uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v zařízení zájemce o certifikaci. Auditovány jsou všechny oblasti a kritéria, které jsou definovány v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka, ve znění platném v okamžiku konání auditu.

Žadatel

Oprávněnými žadateli jsou provozovatelé zařízení, která poskytují péči pro lidi s demencí v souladu s dokumenty České alzheimerovské společnosti Práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence a Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA. Zařízení mohou být jak zdravotnická, tak sociální, podmínkou je, aby se v případě sociálního zařízení jednalo o zařízení, které služby pro lidi s demencí poskytuje jako registrovanou sociální službu a v případě zdravotnického zařízení byla služba registrována krajským úřadem. Registrace sociálního či zdravotnického zařízení zajišťuje, že zařízení poskytuje své služby v souladu s obecně závaznými právními přepisy (například včetně hygienických norem atd.).

Audit

Audit hodnotí veškerá kritéria, která jsou definována v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka. Audit provádí tým auditorů České alzheimerovské společnosti. Tým auditorů je tvořen alespoň třemi auditory. Tým má určeného vedoucího, který zpracovává hodnotící zprávu. Audit probíhá v zařízení, které žádá o certifikaci, po nezbytně dlouhou dobu, zpravidla jeden pracovní den.

Udělení certifikátu Vážka

Certifikát Vážka není možno udělit v případě, že hodnocení všech kritérií v souhrnu nedosahuje alespoň 75 %. Certifikát Vážka je udělován nejdéle na 18 měsíců. Po uplynutí doby platnosti certifikátu je možné držení značky prodloužit na základě výsledků řádného auditu.

 

Hodnocení oblastí pro získání certifikátu Vážka

1) Filosofie a strategie péče
2) Aktivity
3) Spolupráce s rodinou a přáteli člověka s demencí
4) Individualizovaná péče
5) Důstojnost
6) Zdravotní péče
7) Zvládání problematického chování, používání omezovacích prostředků
8) Bezpečnost
9) Výživa a hydratace
10) Celkový pohled na zařízení, jeho funkčnost
11) První dojem po vstupu do zařízení
12) Společné prostory
13) Pokoje
14) Hygiena
15) Orientace
16) Zázemí pro personál
17) Počet a kvalifikace pracovníků
18) Kvalifikace v demencích
19) Potřeby personálu a jejich podpora
20) Zaškolení a další vzdělávání
21) Kompetence pracovníků