PROGRAM BON APPETIT!

Posláním každého programu a zařízení sociálních služeb vedených zodpovědným způsobem je poskytovat péči zachovávající důstojnost, identitu klientů, kontakt s jejich rodinou a kulturou, s ohledem na měnící se potřeby každého jednotlivce. Cílem programu Bon Appetit! je umožnit uživatelům našeho domova co nejlepší zážitek z jídla a zaměstnancům nabídnout maximální podporu. Filosofie programu vychází z přesvědčení, že dobré jídlo bylo připraveno s úctou k surovinám a je podáváno s úctou ke strávníkům.

 

Obecně o stravování v dlouhodobé péči

Stěhování do domova pro seniory či domova se zvláštním režimem – bez ohledu na nutnost či příhodnost takového kroku – s sebou nevyhnutelně přináší obrovské ztráty. Ještě závažnější než ztráta majetku, domova, nábytku, automobilu, soukromí atd. je ztráta kontroly nad vlastními denními aktivitami, účastí v rodinném životě a způsobem naplňování svých osobních kulturních a společenských rolí.

Jídlo, jeho příprava, jeho sdílení a požívání vnášejí do našeho života mnohem víc, než jen nutnou výživu těla. Jídlo hraje klíčovou úlohu při utváření našich individuálních kulturních a sociálních rolí. Je prostředkem vytváření a utužování vztahů. Jídlo ve společnosti nám milého člověka má léčivou moc.

Klienti domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mají právo žít v nejvyšší možné míře normálním osobním a společenským životem. Ten zahrnuje také přípravu pokrmů, stolování, volný přístup k potravinám a sdílení jídla s bližními.

Zvláštní ohledy na potřeby lidí s demencí

Dopady postupujících kognitivních změn vyvolaných Alzheimerovou chorobou a s ní souvisejícími problémy jako jsou dezorientace, ztráta paměti, problémy s vyjadřováním a další znevýhodnění dále prohlubují pocit osamocení a způsobují ztrátu důstojnosti a identity. Úbytek hmotnosti a potíže s přijímáním potravy patří k nejnepříjemnějším projevům Alzheimerovy choroby. Problémy při jídle jsou způsobeny celou řadou faktorů. Každé stádium nemoci představuje pro nemocného i pro jeho pečovatele specifickou výzvu. Ohroženo je nejen tělesné zdraví lidí, ale jak postupující choroba narušuje důstojnost, vědomí „já“ a omezuje příležitosti k socializaci, ocitá se v nebezpečí rovněž jejich emocionální rovnováha. Program Bon Appetit! se zabývá potřebami klientů i ošetřovatelů ve všech stádiích tohoto procesu.

V počáteční fázi nemoci, dřív, než se u pacienta projeví výraznější kognitivní deficit, mu drobné poruchy paměti, vnímání a orientace ztěžují nalezení cesty do jídelny, zapamatování časů podávání stravy, výběr z jídelníčku, udržování společensky přijatelné konverzace a dodržování dobrých mravů u stolu. S postupem choroby znemožňují poruchy pozornosti klientovi dlouhodobě pobývat u stolu, soustředit se na jídlo či přejít od jednoho chodu k dalšímu. Problémy s vnímáním znesnadňují zacházení s nádobím a příbory. Manipulovat s cukřenkami, slánkami a nádobkami na mléko je pro klienta stále obtížnější. Stává se, že naráží do nádobí svých sousedů u stolu, a jelikož není schopen věnovat patřičnou pozornost pocitům sytosti a hladu, buď zapomíná na hlad, nebo neustále touží po jídle.

V pokročilejších stádiích nemoci může dojít k tomu, že klient nebude schopen sedět za jídelním stolem. V důsledku vážných poruch motorických funkcí mu může činit problémy donést potravu do úst. Porucha hybnosti žvýkacích svalů znemožňuje žvýkání a polykání. Dysfágie patří k nejvážnějším problémům, s nimiž se lidé trpící Alzheimerovou chorobou potýkají.

Proto program Bon Appetit! nabízí pečujícím prostředky, s jejichž pomocí budou moci podporovat samostatnost klientů po co možná nejdelší dobu a které umožní klientům udržet si důstojnost a důvěru v ošetřovatele i v situaci, kdy jsou na nich fyzicky zcela závislí.