Panní Anna si přála luxusní bonboniéru.

Panní Anna si přála luxusní bonboniéru.