Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje

 platí od pondělí 21. září 2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

v SENIOR centru Blansko, p.o.

 
 
 

Aktuální informace o dění v zařízení:

 • Ve dnech 23.-24.11.2020 pokračujeme již třetím kolem plošného testování antigenními testy u uživatelů a zaměstnanců. Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu probíhá v souladu s platným nařízením Ministerstva zdravotnictví každých 5 dnů. Aktuálně byli pozitivně otestováni 3 uživatelé a 1 zaměstnanec. Pozitivně otestovaní uživatelé jsou v izolaci, pozitivně testovaný zaměstnanec byl ihned odeslán do domácího léčení.

 • Velikou radost nejen našim uživatelům udělala přání od dětí z MŠ Dvorská 96, Blansko. Spolu s paní učitelkou vyrobily děti pro naše uživatele krásná andělíčková přáníčka a my všichni společně posíláme veliké PODĚKOVÁNÍ :-)

 • Oznamujeme rodinným příslušníkům, aby v případě, kdy chtějí hovořit se svými blízkými - uživateli "přístavby", tj. odd. C a D, nově pro tyto hovory využívali následující telefonní čísla. Tato telefonní čísla jsou k dispozici u pečovatelek, které zajistí předání hovoru uživatelům.
  Žádáme Vás, aby telefonní číslo na zdravotní sestru bylo využíváno pouze v případě dotazů na zdravotní stav uživatelů.
  Telefonní číslo na oddělení C - 601 558 710
  Telefonní číslo na oddělení D - 722 951 095
  Telefonní číslo na zdravotní sestru odd. C a D - 723 656 101 (pouze informace o zdravotních stavech)

 • Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich uživatelů, dovolte, abychom touto cestou upozornili na přísný zákaz zapalování svíček a jiného otevřeného ohně ve všech prostorách zařízení.  Žádáme Vás tímto, abyste nenosili do našeho zařízení svíčky, svícny apod.
  Děkujeme za pochopení.

 • Vyjadřujeme touto cestou PODĚKOVÁNÍ firmě PRŮMYSLOVÁ KERAMIKA za sponzorský dar 100 ks respirátorů FFP2.

 • Velmi si vážíme a tímto posíláme PODĚKOVÁNÍ  skautkám ze Šebrova, Svinošic, Lipůvky a Sv. Kateřiny, ze 17. dívčího oddílu, středisko Ad Fontes - Pajdě, Amazonce, Koníkovi, Netopýrkovi, Smíškovi, Aničce, Kačce, Káji, R2D2, Elišce, Báře a Malbloudici. Skautky nám v sobotu 14.11.2020 s přáním "hodně fyzických i psychických sil a zdraví" přinesly výbornou voňavou sladkou podporu pro zaměstnankyně pečující o naše uživatele :-)

 • Ve dnech 12. a 13.11.2020 probíhalo v SENIOR centru Blansko první kolo plošného testování antigenními testy u uživatelů a zaměstnanců. Preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu probíhá v souladu s platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Po prvním kole testování byla následným PCR testem potvrzena nákaza u jedné uživatelky a dvou zaměstnanců. U všech těchto pozitivně testovaných se jedná doposud o bezpříznakový průběh onemocnění, uživatelka je v současné době v izolaci, zaměstnanci byli ihned odesláni do domácího léčení.
  Dle platných nařízení bude testování probíhat v pravidelných intervalech po 5 dnech. 

   

 • Výskyt onemocnění COVID-19 v SENIOR centru Blansko, p.o. - AKTUÁLNĚ

  Aktuální informace o výskytu onemocnění COVID-19 v našem zařízení.
  Ke dni 2.11.2020 má pozitivní PCR test několik uživatelů a zaměstnanců. V minulém týdnu probíhalo orientační testování antigenními testy u těch uživatelů, kteří vykazovali příznaky onemocnění, případně lékař vzhledem k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu rozhodl o provedení testu. V případě pozitivního výsledku je následně proveden PCR test prostřednictvím KHS Blansko.

  Dle platného nařízení MZČR ze dne 30.10.2020 bude u uživatelů v následujících dnech probíhat preventivní vyšetření antigenním testem, a to s frekvencí jedenkrát za 7  dní. Vyšetření se nebude provádět u osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od ukončení izolace neuplynulo více než 90 dnů,
  a u osob, kterým byl v posledních 48 hodinách před pravidelným vyšetřením proveden PCR test s negativním výsledkem, dále u osob v terminálním stadiu onemocnění.

  V případě, že by u uživatele vyšel pozitivní PCR test na COVID-19, bude zdravotní úsek rodinu neprodleně informovat. 

  Rádi bychom touto cestou vyjádřili PODĚKOVÁNÍ dobrovolníkům a zájemcům z řad studentů a také široké veřejnosti, kteří se nám ozvali, případně s některými z nich jsme navázali spolupráci.  Pokud byste chtěli také nabídnout svoji pomoc, volejte na telefonní číslo 516 412 358 v pracovních dnech
  v čase 8-14 hod., nebo zašlete e-mail na adresu stolpova.jana@ddblansko.cz.

   

 • Výskyt onemocnění COVID-19 v SENIOR centru Blansko, p.o. - AKTUÁLNĚ

  Jak jsme Vás již informovali, v našem zařízení byl potvrzen výskyt onemocnění COVID-19. Ke dni 27.10.2020, má pozitivní test několik uživatelů a zaměstnanců, kteří jsou z oddělení Domova pro seniory. Toto oddělení je izolováno, jsou vyčleněni zaměstnanci pouze pro toto oddělení. Zaměstnanci jsou vybaveni OOP (respirátor, overal, návleky, rukavice, štít nebo brýle). Postupujeme v souladu s pokyny Krajské hygienické stanice Blansko, ošetřujícího lékaře, a jsme s nimi v denním kontaktu.

  Počty nakažených klientů a personálu vycházejí z preventivního testování antigenními testy, které jsme zajistili vlastními silami. Následně bude u všech pozitivně testovaných proveden prostřednictvím Krajské hygienické stanice test PCR.

  Informace o zdravotním stavu klientů předává dle dříve zveřejněné informace vrchní zdravotní sestra vždy v pracovní dny v čase 13-14 hod., pro všeobecné informace kontaktujte vedoucí úseku sociální péče, případně ředitele zařízení. V případě, že by u klienta vyšel pozitivní PCR test na COVID-19, budeme rodinu neprodleně informovat. 

  V současné době se naše zařízení potýká s nedostatkem zaměstnanců zejména z přímé obslužné péče. Oslovujeme dobrovolníky, spolupracujeme se Zdravotní školou Blansko – k dnešnímu dni nás kontaktovaly 4 studentky. Pokud byste chtěli nabídnout svoji pomoc, volejte personalistce na telefonní číslo 516 412 358 v pracovních dnech v čase 8-14 hod., nebo zašlete e-mail na adresu stolpova.jana@ddblansko.cz.

 • Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich uživatelů,

  vzhledem k narůstajícím dotazům, týkajících se předávání balíčků Vašim blízkým prostřednictvím podatelny našeho domova Vás prosíme, abyste v současné době zvážili četnost a obsah doručovaných balíčků. S ohledem na nastalou situaci, kdy se naše zařízení potýká s nedostatkem personálu a nutností dezinfekce všech doručených věcí, není v našich silách větší množství balíčků obratem doručovat.

  Děkujeme za pochopení.

 • Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich uživatelů,

  musíme Vám bohužel oznámit, že ani našemu zařízení SENIOR centrum Blansko, p.o., se nevyhnul výskyt COVIDU-19. Dne 16.10.2020 jsme se ve večerních hodinách od KHS dozvěděli o pozitivně testované osobě, která je naším uživatelem, a v té době byla tato osoba hospitalizována ve zdravotnickém zařízení.  Následně byly provedeny orientační testy u vybraných uživatelů - s negativním výsledkem.

  Na základě této informace byl v sobotu v zařízení svolán Krizový štáb. K již nastaveným preventivním opatřením zavedl po konzultaci s pracovnicí Krajské hygienické stanice Blansko nová zpřísněná opatření a s tím související omezení provozu. S KHS zůstáváme v pravidelném kontaktu.

  V případě potřeby všeobecných informací kontaktujte vedoucí úseku sociální péče Bc.Veroniku Bartošíkovou, tel. 731 898 895, nebo ředitele zařízení Ing.Jiřího Charváta, tel.702 289 898.

  Pro informace o zdravotních stavech kontaktujte vedoucí úseku zdravotní a rehabilitační péče Milenu Ondrouškovou, tel. 721 754 446 a to ve všední dny v čase 13-14 hod.

  Věříme, že společnými silami COVID-19 zvládneme, velmi si vážíme Vaší důvěry a podpory.

  V Blansku 19.10.2020

 • Oznamujeme, že dle Usnesení Vlády ČR ze dne 12.10.2020 platí pro naše uživatele zákaz vycházení mimo areál SENIOR centra Blansko, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu.
  Dále upozorňujeme, že i nadále platí zákaz návštěv v našem zařízení, a to s výjimkami uvedenými v Usnesení Vlády ČR ze dne 8.10.2020.

 • Nejen pro naše uživatele, ale také zaměstnance byla velikým potěšením zásilka od dětí ze Základní školy a Mateřské školy Hugo Sáňky v Rudici. Děti nám poslaly krásné pozdravy a obrázky :-), a my zase posíláme veliké PODĚKOVÁNÍ :)

 • Na začátku měsíce vychází nejen pro naše uživatele podzimní vydání Sovin - naleznete v příloze SOVINY 092020
 • Čtvrtek 1.října 2020 je Mezinárodním dnem seniorů. Také u nás se slavilo, kuchyně upekla výborné piškotové rolády, aktivizační a sociální pracovnice na jednotlivých odděleních připravily příjemné posezení. Zařízením zněla hudba a vstřícná milá atmosféra. Všem seniorům také touto cestou přejeme VŠECHNO NEJLEPŠÍ :-) !

 • Ve středu 30.9.2020 jsme přáli našim oslavencům :-). Při společném posezení si všichni pochutnali na výborném poháru a kávě, dámy obdržely kytičku a pánové sladkost. Přejeme zejména pevné zdraví :-) !

 • Oznamujeme, že na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje a doporučených opatření KHS, v souvislosti s epidemiologickou situací, se Den otevřených dveří, plánovaný na 6.10.2020, NEUSKUTEČNÍ.

 • Dnešní dopoledne patřilo turnaji v pétanque. Zapojil se modrý, zelený a červený tým, a za velkého fandění a potlesku naši uživatelé strávili příjemné společné dopoledne. Na závěr rozdaly aktivizační pracovnice krásné ručně vyráběné medaile a sladkost; vítězi byli všichni zúčastnění, ale přece jen pro pořádek.....zvítězil modrý tým  :-)

 • V pondělí 21.9.2020 proběhlo pravidelné setkání vedení domova s našimi uživateli - Výbor obyvatel. V rámci tohoto setkání jsou sděleny aktuality o dění v našem zařízení, projednány dotazy, připomínky, ale i nové náměty ze strany uživatelů.

 • Ve středu 16. září se v zahradě domova konala tradiční akce Loučení s létem. Celou akci zahájil úvodním slovem pan ředitel, který současně přivítal hosta - nevidomého zpěváka Radka Žaluda. Za doprovodu známých skladeb se podávalo točené pivo, limo, voňavé párky, a to vše doplněné krásným slunečným počasím. Nejen naši uživatelé, rodinní příslušníci, ale i všichni zaměstnanci, si užili pohodové odpoledne, a s létem jsme se symbolicky rozloučili v plné parádě :-)

 • Pro tento týden mají aktivizační pracovnice pro naše uživatele připravených několik různých akcí, společných soutěží, aktivit, ale také povídání, kvízů apod. - to vše se společným tématem sport, známé sportovní osobnosti, sportovní události minulých i současných let, probíhá u nás totiž Sportovní týden :-)

 • Ve čtvrtek 10.9.2020 naše zařízení navštívil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marek Šlapal. Při setkání se zaměstnanci v zahradě domova poděkoval všem za přístup, pracovní nasazení a obětavost v péči o uživatele, zejména v posledních měsících ovlivněných pandemií koronaviru.

 • Při úterní canisterapii probíhaly individuální návštěvy na pokojích uživatelů. Pejsek Chico, který je speciálně vycvičený mimo jiné pro terapii u lidí v lůžku, případně u těch hůře mobilních, byl i tentokrát pro naše uživatele velmi milým zpestřením a potěšením :-) 

 • Ve čtvrtek jsme zahájili 10. ročník Školy třetího věku. Byly rozdány studijní průkazy, a při kávě a zákusku představeny okruhy a témata, které pro "studenty" z řad našich uživatelů připravujeme v letošním školním roce.

 • Aktivizační pracovnice připraví na každý den nějakou společnou aktivitu pro naše uživatele - jednou je to společné cvičení s rehabilitační sestřičkou; jindy pétanquový turnaj, tentokrát vzhledem k počasí vnitřních prostorách. Ve čtvrtek dopoledne všechny lákala vůně linoucí se z oddělení, kde se peklo - tentokrát to byly výborné jablíčkové šátečky :-)

 • Dnes poprvé nás navštívila paní Jarmila Jurová se svým pejskem, speciálně vedeným a cvičeným pro canisterapii. Pro naše uživatele se jedná o velmi příjemnou aktivitu, spojenou s velmi zajímavým povídáním :)

 • V tomto týdnu probíhaly na jednotlivých odděleních společné oslavy narozenin. Přejeme všem oslavencům zejména pevné zdraví :-)

 • Posíláme pozdravy a máváme Vám z dnešního výletu na přehradu. Pro všechny šlo opět o velmi příjemné dopoledne :-)

 • Pokud počasí dovolí, pokračujeme v pořádání výletů pro naše uživatele. Přinášíme fotografie z 12. a 19.8.2020, kdy v doprovodu aktivizačních pracovnic, zdravotní sestry a pana řidiče uživatelé navštívili blanenskou přehradu. Společně tu vždy všichni stráví velmi příjemné dopoledne, spojené s procházkou a posezením v krásném prostředí :-)

 • Na páteční odpoledne připravily aktivizační pracovnice pro naše uživatele příjemné posezení - tématem tentokrát byly květiny, vyrábění květinových vazeb a krásných dekorací. V závěru posezení došlo také na zalévání naší květinové mobilní zahrádky :-)

 • V úterý dopoledne se další část uživatelů vydala v doprovodu aktivizačních pracovnic, zdravotní sestřičky a pana řidiče na výlet na blanenskou přehradu. I tentokrát byl výlet pro naše uživatelevelmi příjemným a zajímavým zpestřením  :-)

 • Část uživatelů tráví pondělní dopoledne ve společných dílnách, zde je stále spousta práce :-). Další část uživatelů spolu s aktivizačními pracovnicemi strávila dopoledne v zahradě, mimojiné příjemným posezením u bylinkového koutku, zaléváním a povídáním o létě :-)

 • K pátečnímu dopoledni patří cvičení s naší rehabilitační sestřičkou. Společné cvičení probíhalo na terase a zacvičit si s námi přišel tentokrát i pan ředitel :-)

 

 • Na páteční dopoledne si aktivizační pracovnice připravily pro uživatele posezení s tématem léto, letní dovolené a vůbec vše, co k létu patří :-)

 • Velmi příjemné odpolední posezení si pro naše uživatele připravily aktivizační pracovnice. Čajový dýchánek - povídání o čajích, čajové keramice, různých druzích čajů, byl zajímavým zpestřením :-). Podávaly se tři druhy čaje - a to mátový, malinový a pečené jablko, a všichni společně jsme strávili moc pěkné odpoledne :-)

 • Ve čtvrtek naši uživatelé pilně cvičí a protahují se při společném cvičení v tělocvičně. Na pokojích probíhá individuální rehabilitace a na ochozech například nácvik chůze - to vše pod dohledem rehabilitačních sestřiček :-)

 • Ve středu dopoledne trávili uživatelé při společných aktivitách spolu s aktivizačními pracovnicemi. První tři fotografie jsou pořízeny při vzpomínkové terapii, tentokrát na téma "poutě a poutní místa". Čtvrtá fotografie zachycuje dopoledne ve společenské místnosti, kde se hrály kvízy, společenské hry apod. :-)

 • V dnešním propršeném dopoledni přinášíme fotografie z rehabilitace - na první fotografii rehabilitační sestra provádí ultrazvukovou terapii, na druhé fotografii uživatelé pilně cvičí - na motomedech uráží kilometry při projížďkách po jihomoravských cyklostezkách :-)

 • Ve čtvrtek 30.7.2020 v dopoledních hodinách, kdy ještě tolik nepálilo sluníčko, vyrazila část našich uživatelů v doprovodu aktivizačních pracovnic, zdravotní sestřičky a zkušeného pana řidiče na výlet na blanenskou přehradu :-).

 • Ve středu 29.7.2020 jsme strávili příjemné odpoledne ve společnosti našich oslavenců :-). Naši výteční kuchaři připravili všem oslavencům zmrzlinové poháry, dámy obdržely kytičku, pánové sladkost. Společně jsme povídali, vzpomínali a dokonce jsme si i pěkně zazpívali :-)

 

 • Dnešní nabité dopoledne plné aktivit probíhalo v zahradě našeho zařízení. Aktivizační pracovnice připravily posezení v altánu s tématem letních plodů, pod terasou přístavby byly tématem dožínky. Před obědem jsme si společně zacvičili s rehabilitační sestřičkou, tentokrát na čerstvém vzduchu :-)

 • Aktivizační pracovnice připravily pro uživatele pétanquové dopoledne. Společně opakujeme pravidla hry a učíme nové hráče, někteří uživatelé se zapojí do hry, jiní fandí a všichni společně si užijeme velmi příjemné dopoledne :-)

 

 • Pravidelné cvičení s rehabilitační sestřičkou je velmi oblíbenou aktivitou :-). Sestřička nenechá naše uživatele ani chvilku zahálet ;), všichni společně si dopolední cvičení užívají. Uznejte sami, že byste se také rádi přidali :-)

 

 • Úterní velmi příjemné posezení v zahradě domova mělo jedno společné téma - aktivizační pracovnice si připravila zajímavé povídání o České republice. Uživatelé společně poznávali více či méně známá místa, vzpomínali a povídali o památkách, které kdy navštívili apod. :-)

 • V SENIOR centru Blansko se stále něco děje. Přibližně jednou za měsíc naše zařízení navštíví paní s nabídkou textilu pro naše uživatele, druhá fotografie je pořízena při terapii ve snoezelenu - tentokrát terapie provoněná levandulí. Třetí fotografie je z našeho bylinkového a květinového koutku v zahradě, kde aktivizační pracovnice připravily pro uživatele zahradní terapii - povídání o květinách, poznávání květin a samozřejmě také okopávání a zalévání záhonku :-)

 • V dílnách pracovní terapie je stále spousta práce :-). Aktuálně zpracováváme voňavou levanduli, trháme rouno.... U všech činností panuje veselá a pozitivní atmosféra, zazpíváme si, popovídáme a všichni si užíváme společně strávený čas :-)

 • Čtvrteční dopoledne trávili uživatelé při příjemném posezení, společném čtení a povídání o poezii s aktivizační pracovnicí :-)

 • Dnes v rámci společných aktivit trénujeme paměť :-), aktivizační pracovnice si pro naše uživatele připravily dopolední setkání uživatelů z různých oddělení.

 • Znáte hru Möllky? U nás je tato hra velmi oblíbená, aktivita je vhodná pro všechny věkové kategorie a lze ji hrát v libovolném počtu hráčů – čím více, tím lépe :-). Aktivizační pracovnice dnes uspořádaly turnaj pro naše uživatele, někteří se zúčastnili, ostatní fandili. Všichni společně jsme užili příjemné slunečné dopoledne :-)

 • Páteční slunečné dopoledne strávili uživatelé spolu s aktivizačními pracovnicemi v našem "levandulovém ráji" :-). K osvěžení se podávala levandulová limonáda a sušenka :-). Do stříhání krásně vykvetlé voňavé levandule se k aktivizačním pracovnicím připojili i někteří uživatelé, povídalo se, zpívalo a všichni společně jsme užili nádherné levandulí provoněné dopoledne :-)

 • Ve čtvrtek 9.7.2020 se u nás oslavovalo. Odpolední narozeninová oslava byla plná hudby, úsměvů a veselí :-). Oslavenci si pochutnali na kávě a výborném zákusku, který připravily kolegyňky z tohoto oddělení :-)

 • Nezahálíme, trénujeme a cvičíme :-). Ať už našlapané km na motomedech v tělocvičně naší rehabilitace, při individuálních cvičeních na pokojích, případně nácvik chůze s rehabilitační sestřičkou v prostorách oddělení.

 • Když počasí dovolí, u nás na zahradě se sportuje, jindy aktivizační pracovnice připraví piknikové dopoledne plné dobrot a zajímavého povídání :-)

 • Ve čtvrtek 2.7.2020 SENIOR centrem Blansko zněly muzikálové písně - s koncertem "My dva a čas" nás navštívili Michaela a Jiří Danielovi - muzikáloví herci a zpěváci Městského divadla v Brně. Koncert složený z hitů My dva a čas, Sladké hlouposti, Lásko má já stůňu, Já se dnes dopoledne žením, Tereza, apod. byl skvělým zpestřením a zážitkem pro naše uživatele a jejich rodinné příslušníky.
  Koncert byl věnovaný všem ze SENIOR centra, jako poděkování za uplynulé čtyři měsíce. V těchto měsících byl provoz zařízení ovlivněn zavedenými opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19.

 

 • Nás deštivé počasí nezaskočí ;), naši uživatelé při společné aktivitě "Rozum do kapsy" trénují a procvičují paměť - přinášíme fotografie z posledního setkání před prázdninami :-)

 • Když počasí dovolí, v rámci společných aktivit naši uživatelé trénují hru Pétanque. V tomto týdnu proběhl první letošní turnaj, kde spíše než o vítězství šlo zejména o společné setkání a radost ze hry :-)

 • Ve dnech 15.-19.6.2020 bylo SENIOR centrum Blansko plné květin, povídání o květinách a květomluvě, promítání tématického filmu, úpravy mobilních zahrádek a také tvoření krásných dekorací :-). Atmosféru v duchu "Květinového týdne" k Vám přinášíme na fotografiích :-)

 • Společné cvičení pod dohledem rehabilitační sestry je plné úsměvů a nadšení :-)

 • Velmi oblíbenou aktivitou našich uživatelů jsou setkání pěveckého souboru Sováček. Přinášíme fotografie ze zkoušky dne 23.6.2020, kdy si členové souboru po dlouhé odmlce společně zazpívali v naší kapličce.

 • Přinášíme fotografie z červnových narozeninových oslav - po dlouhé době jsme na odděleních mohli uspořádat společné posezení u kávy a výborného zákusku :-). Všem našim oslavencům přejeme zejména pevné zdraví :-) !

 • Ve čtvrtek 18.6.2020 se v hlavní jídelně uskutečnil Výbor obyvatel - pravidelné setkání uživatelů se zástupci domova. V rámci tohoto setkání jsou sděleny aktuality o dění v našem zařízení, projednány dotazy, připomínky, ale i nové náměty ze strany uživatelů.

 • Jsme velmi rádi, že po delší odmlce byly opět obnoveny přednášky v rámci Školy třetího věku. V tomto týdnu uspořádala Irena Vachová přednášku na téma zámek v Rájci nad Svitavou a výstava kamélií.

 • V úterý 16.6.2020 nás navštívila tisková mluvčí a preventistka blanenského oddělení Policie České republiky - por. Mgr. Lenka Koryťáková. V rámci Světového dne proti násilí páchaném na seniorech uspořádala velmi zajímavou přednášku pro naše uživatele a také zaměstnance. Uživatelé současně na konci přednášky obdrželi drobný dárek :-)

 • Vracíme se ke společným aktivitám - jednou z velmi oblíbených aktivit je taneční terapie :-)

 • SENIOR centrum Blansko, p.o. nabízí k prodeji mechanická polohovací lůžka včetně matrace. Cena 500,- Kč / ks.
  Dále nabízíme k prodeji polstrované židle v ceně 50,- Kč / ks; stoly v ceně 100,- Kč / ks; vyšetřovací lůžko v ceně 300 Kč / ks.
  Pro bližší informace, sjednání termínu odvozu atd. nás, prosím, kontaktujte na tel. 516 410 206 - p. Matušková, Ing. Wágnerová.

   

 • S účinností od 10. 6. 2020 do odvolání jsou návštěvy v SENIOR centru Blansko, p.o. povoleny každý den v čase od 8.00 do 17.00 hod.
  A dále se ruší zákaz vycházení uživatelů mimo areál SENIOR centra Blansko, p.o.

 • Ve čtvrtek 4.6.2020 tráví dopoledne naši uživatelé při posezení u mobilních zahrádek :-). Na druhé fotografii se uživatelé připravují na jednu z oblíbených společných sportovních aktivit - tentokrát venkovní kuželky :-).

 • V úterý 2.6.2020 posíláme pozdravy z procházky naší krásnou zahradou :-). Na druhé fotografii uživatelé při posezení u společného čtení v altánku :-)

 • V těchto dnech proběhlo v SENIOR centru Blansko po 14-ti dnech čtvrté kolo testování zaměstnanců na protilátky proti koronaviru. Testování, které provádíme dle platného nařízení MZČR, bylo u všech přítomných zaměstnanců s negativním výsledkem :-)

 • Ve středu 27.5.2020 jsme přišli popřát našim květnovým oslavencům a jubilantům :-). Přesto, že nemůžeme pořádat společné narozeninové oslavy, popřáli jsme v soukromí, předali jsme přání a sladkost, a všem oslavencům přejeme zejména pevné zdraví :-) !
  Další fotografie naleznete v části "Naše akce a aktivity - Akce a fotogalerie"

 • V úterý 26.5.2020 probíhá na oddělení individuální logopedické cvičení - viz první fotografie. Na druhé fotografii aktivizační pracovnice předčítá uživatelům :-) a třetí fotografie je pořízena na oddělení přístavby, kde v dopoledních hodinách také probíhají terapeutická cvičení :-)

   

 • Přinášíme informace, které se týkají umožnění návštěv v SENIOR centru Blansko od pondělí 25.5.2020. Veškeré tyto informace byly rozeslány také na e-mailové adresy rodinných příslušníků, s opatřeními byli seznámeni všichni uživatelé i zaměstnanci.
  V prvním odkaze naleznete Opatření ředitele týkající se umožnění návštěv od 25.5.2020 Návštěvy od 25052020 . Podpisem v Návštěvní knize návštěvník prokazatelně stvrzuje seznámení s tímto Opatřením.
  Ve druhém odkaze naleznete formulář Čestné prohlášení o bezinfekčnosti ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které je povinnen vyplnit a na podatelně domova odevzdat každý návštěvník. Tento formulář bude k dispozici na podatelně domova, případně si jej můžete vytisknout předem, vyplnit a na podatelně pouze odevzdat při příchodu.
  Vzhledem k tomu, že musíme reagovat na veškerá opatření a doporučení Vlády ČR, MZČR, MPSV a našeho zřizovatele, doporučujeme pravidelně sledovat naše www stránky, kde vždy oznamujeme aktuální informace a případná opatření.
  V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte - tel. 731 898 895 - Bc. Veronika Bartošíková, vedoucí úseku sociální péče.

 • Posíláme další pozdravy a úsměvy od našich uživatelů :-). První fotografie z dílen pracovní terapie, druhá fotografie pořízena při pravidelném nácviku chůze s rehabilitační sestrou. 

 • Vážení rodinní příslušníci, vzhledem k častým dotazům ohledně umožnění návštěv v SENIOR centru Blansko Vás touto cestou informujeme, že v pátek 22.5.2020 naleznete zde na www sdělení, týkající se návštěv s platností od pondělí 25.5.2020. Rodinným příslušníkům bude rozeslána e-mailová zpráva s danými informacemi.

  Současně upozorňujeme, že aktuálně reagujeme na platná nařízení a opatření vydaná Vládou ČR, ministerstvy a také našeho zřizovatele, tedy doporučujeme pravidelně sledovat www a FB stránky, kde vždy naleznete nejnovější aktuality a případné změny, které se týkají chodu zařízení.

  V případě jakýchkoli dotazů nás, prosím, kontaktujte na tel. 731 898 895 – Veronika Bartošíková, vedoucí úseku sociální péče.
 • Ve středu 20.5.2020 přichází pozdravy od uživatelů, kteří v doprovodu aktivizačních pracovnic relaxují při posezení u zahradního jezírka. V dílnách pracovní terapie naopak uživatelé připravují výrobky z modelářské hlíny :-)

 • Posíláme pozdravy z dopolední individuální návštěvy šicí dílny, kde se pilně pracuje a relaxuje při ručních pracích :-). Na druhé fotografii uživatelé v doprovodu aktivizační pracovnice u našeho akvária :-)

 • Velmi si vážíme spolupráce s panem Jiřím Watzingerem, který nám vychází vždy velmi ochotně vstříc, obratem reaguje na naše objednávky a my jsme tak schopni zajistit potřebné nákupy toaletních a hygienických potřeb pro naše uživatele v období, kdy jsme byli nuceni v souladu s platnými opatřeními uzavřít kantýnu. V současné době již jednáme o znovuotevření kantýny v atriu našeho domova a panu Jiřímu Watzingerovi a zaměstnancům Drogerie Teta posíláme veliké PODĚKOVÁNÍ :-)

 • Dovolujeme si Vás informovat, že v těchto dnech proběhlo v SENIOR centru Blansko po 14-ti dnech již třetí kolo testování zaměstnanců na protilátky proti koronaviru. Testování, které provádíme dle platného nařízení MZČR u všech zaměstnanců - a to včetně našich výtečných kuchařů, bylo i tentokrát s negativním výsledkem :-)

 • Ve středu 13.5.2020 u nás voní bylinky a probíhá individuální terapie :-). Na první fotografii manželský pár při vzpomínkách na svoji zahrádku osazuje truhlík a poznává názvy bylin. Na druhé fotografii jedna z našich uživatelek při individuálním procvičování zručnosti s aktivizační pracovnicí.

 • Blanenští skauti v zastoupení pana Matušky nám také v letošním roce nabídli možnost umístění venkovních houpaček na zahradě SENIOR centra Blansko. Velmi rádi jsme využili této nabídky a těšíme se, až budeme moci v letním období otevřít zařízení a také prostředí naší krásné zahrady návštěvám a rodinným příslušníkům. Věříme, že se houpačky stanou skvělým zpestřením pro vnoučata našich uživatelů při návštěvě. Skautům ze střediska Světla Blansko, z.s. touto cestou posíláme velké PODĚKOVÁNÍ.

 • Velmi milé a pozitivní jsou reakce našich uživatelů při "setkání" se svými nejbližšími prostřednictvím videohovoru, případně při předání dopisu a fotografií od rodiny :-)
  Pokud byste i Vy chtěli využít možnosti zaslat svým blízkým videopozdrav, dopis nebo uskutečnit videohovor, bližší informace naleznete níže na těchto stránkách, případně nás kontaktujte na tel. 731 898 895 - Veronika Bartošíková.

 • Ve čtvrtek 7.5.2020 chladnější počasí nedovolilo návštěvu zahrady, tedy se uživatelé s nadšením zapojili do osazování mobilní zahrádky u aktivizačních pracovnic :-). Mezitím na oddělení na přístavbě domova probíhala individuální terapie.

 • SENIOR centrum Blansko v únoru letošního roku úspěšně obhájilo Certifikát "Standardizace nutriční péče". Získání a obhajoba Certifikátu je pro nás závazkem do budoucna, abychom také při příští obhajobě obstáli a odborná komise opětovně potvrdila, že naše zařízení poskytuje svým klientům vysoce kvalifikovanou nutriční péči v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty, a tím výrazně zvyšuje kvalitu života seniorů v našem zařízení.

 • Zapojili jsme se do projektu "Úsměv do schránky" a jsme velmi rádi, že našim uživatelům přichází spousta krásných pozdravů, obrázků a milých přání. Vážíme si jakékoli podpory a jménem všech uživatelů posíláme veliké PODĚKOVÁNÍ :-)

 • V pondělí 4.5.2020 se u nás na zahradě pilně pracuje :-). Uživatelé se zapojili do jarního osazování mobilních zahrádek

 • Dle platného nařízení MZČR proběhlo v SENIOR centru Blansku po 14ti dnech druhé kolo testování všech zaměstnanců na protilátky proti koronaviru. Jsme velice rádi, že i tentokrát Vám můžeme sdělit, že byli všichni zaměstnanci testováni negativně :-)

 

 • Jsme velmi rádi, že naši uživatelé mají možnost návštěvy uzavřené zahrady. Velmi oblíbené je také zastavení u rybiček v átriu domova :-)

 • V úterý 28.4.2020 jsme popřáli našim oslavencům a jubilantům, kteří v dubnu slaví narozeniny. Přesto, že nemůžeme pořádat společné narozeninové oslavy, popřáli jsme v soukromí a všem přejeme zejména pevné zdraví :-) !
  Další fotografie naleznete v části "Naše akce a aktivity - Akce a fotogalerie"

 • Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich uživatelů,

  uvědomujeme si, jak velmi se dotýká našich uživatelů, a současně i Vás, nutnost dodržování aktuálních nařízení Vlády ČR v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem – a to zejména zákaz návštěv, zákaz vycházení uživatelů ze zařízení, a tedy zamezení osobního kontaktu uživatelů se svými nejbližšími.

  Přinášíme Vám informace o možnostech, jakým způsobem lze navázat audiovizuální komunikaci se svými blízkými. V pátek 24.4.2020 jsme darem obdrželi dva tablety (bližší informace naleznete na našich www stránkách). Tablety budou v provozu v pracovní dny v čase 9:00 - 15:00 hod. a budou je mít k dispozici sociální pracovnice.

  Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu nebo počítače, a to výhradně přes aplikaci WhatsApp. Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení, k dispozici je audio i video přenos.

  A jakým způsobem se se svým blízkým můžete spojit?
  Sociální pracovnice Vám dne 28.4.2020 odešlou mail s podrobnými informacemi a postupem.

  V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte - Veronika Bartošíková, tel. 731 898 895.

 • Pravidelná individuální rehabilitační péče probíhá v prostorách rehabilitace i na pokojích uživatelů :)

 • V pátek 24.4.2020 jsme v zastoupení pana Šimíčka obdrželi na základě darovací smlouvy v rámci projektu "Tablet od srdce" od společnosti Nadace Charta 77  2 tablety. Společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 v rámci tohoto projektu myslí na možnost zpřístupnění tolik potřebné komunikace mezi našimi uživateli a jejich blízkými. Velmi si vážíme daru a posíláme PODĚKOVÁNÍ :-).
  O možnostech zprostředkování kontaktu s Vašimi blízkými Vás budeme informovat.

 • Velmi potěšení, překvapení a často silně dojatí jsou naši uživatelé, kterým přehráváme videopozdravy, případně předáváme fotografie, dopisy od rodinných příslušníků a blízkých.
  Pokud byste chtěli také využít možnosti poslat svému blízkému krátké video – pozdrav, bližší informace naleznete níže na těchto stránkách, případně nás kontaktujte – Veronika Bartošíková, tel. 731 898 895.

 • Rehabilitační sestry při každodenní individuální péči s našimi uživateli. Ve čtvrtek 23.4.2020 probíhal nácvik chůze v patrech, kde uživatelé mají své pokoje.

 • Ve čtvrtek 23.4.2020 jsme od společnosti Albatros Media a.s. obdrželi celkem 65 ks knih a audioknih různých titulů a témat pro zpestření a vyplnění času našich uživatelů. Posíláme veliké PODĚKOVÁNÍ :-). Knihy budou předány našim uživatelům, případně budou využity k předčítání při individuálních návštěvách aktivizačních pracovnic u uživatelů.

 • Poděkování za dodané textilní roušky posíláme paní Haně Benešové z Holštejna, Motorkářům a také všem anonymním dárcům, kteří se na nás obrátili a nabídli textilní roušky. Velmi si vážíme jakékoli pomoci a jménem všech zaměstnanců i uživatelů DĚKUJEME :)

 • Posíláme pozdravy z naší krásně rozkvetlé zahrady. Jsme velmi rádi, že naši uživatelé mají možnost návštěvy zahrady, načerpat vůni jarních květů a prvních slunečních paprsků (i když pouze individuálně) :-)

 • V rámci projektu Hudební divadlo Karlín ŽIVĚ, do kterého je SENIOR centrum Blansko zapojeno, jsme pro naše uživatele a zaměstnance obdrželi tyčinky NUTREND různých příchutí. Velmi si vážíme jakékoli pomoci a podpory v této době, jménem všech posíláme PODĚKOVÁNÍ :-)

 • LÉKÁRNA KORUNKA s.r.o. v zastoupení MUDr. Petra Latnera, MBA myslí na zdraví našich zaměstnanců, a v úterý 21.4.2020 nám osobně předal vitamíny na podporu imunity. Jménem všech zaměstnanců DĚKUJEME :-)

 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci se společností IRESOFT věnovali naší organizaci dezinfekce, dezinfekční prací prášek a také sladkou podporu pro zaměstnance :-). Posíláme veliké poděkování, velmi si vážíme jakékoli podpory v tomto období.

 • V pátek 17.4.2020 nám zástupci společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. osobně předali 600 ks jednorázových roušek. Velmi si vážíme podpory a pomoci, posíláme veliké poděkování :)

 • Velmi nás těší, pokud rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů využívají možnosti zaslat našim prostřednictvím pozdrav - a to formou videa, fotografií nebo třeba jen vzkaz. Uvědomujeme si, jak velmi se dotýká našich uživatelů, a současně i Vás, nutnost dodržování aktuálních nařízení Vlády ČR v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem – a to zejména zákaz návštěv, zákaz vycházení uživatelů ze zařízení, a tedy zamezení osobního kontaktu uživatelů se svými nejbližšími. Z reakcí našich uživatelů, kterým přehráváme videa od rodin, případně jsme přinesli vytištěné fotografie, je cítit veliké potěšení, radost a často dojetí :).
  Pokud byste chtěli také využít možnosti poslat svému blízkému krátké video – pozdrav, bližší informace naleznete níže na těchto stránkách, případně nás kontaktujte – Veronika Bartošíková, tel. 731 898 895.

 • Ve středu 15.4.2020 nás oslovila blanenská firma ILLKO. s.r.o. v zastoupení pana Lipovského a věnovali nám pro potřeby naší organizace 15 ks ochranných štítů. Velmi si vážíme jakékoli pomoci a jménem organizace DĚKUJEME :-).

 • Od úterý 14.4.2020 probíhá dle aktuálního nařízení MZČR v SENIOR centru Blansko u všech zaměstnanců vyšetření specifických protilátek proti nemoci COVID-19.

 • Poděkování posíláme První novinové společnosti a.s., která dne 14.4.2020 věnovala naší organizaci 200 ks respirátorů N95. Dále také velmi děkujeme paní Sedlákové, manželům Mauerovým z Liberce, Městu Blansku, také paní Kopečkové a rodině od paní Kolínkové, kteří nám dodali šité roušky. Velmi si vážíme jakékoli pomoci v tomto období a jménem všech DĚKUJEME :-)

 • Děkujeme paní Mgr. Lence Dražilové, MBA, poslankyni Parlamentu České republiky, která dne 9.4.2020 přinesla našim uživatelům do SENIOR centra velikonoční perníky.

 • Posíláme veliké PODĚKOVÁNÍ  paní Kuklínkové, paní Schauerové, paní Přibylové, paní Buchtové a paní Sedláčkové z MŠ Rodkovského 2b, které pro zaměstnance SENIOR centra upekly krásně voňavé velikonoční perníčky a dne 9.4.2020 nám je poslaly jako sladkou podporu :-). Jménem všech zaměstnanců děkujeme :-)

 • Ve středu 8.4.2020 jsme obdrželi od společnosti MCAE Systems, s.r.o. dodávku 21 ks ochranných štítů pro potřeby personálu SENIOR centra. Velice si toho vážíme a děkujeme panu jednateli Aleši Juránkovi za jeho nabídku a rychlost, s jakou nám slíbené ochranné štíty dodal.

 • V úterý 7.4.2020 jsme obdrželi od paní Kláry Sedlákové, provozovatelky KLER dortíčků, sladké překvapení ve formě 15 kusů domácích bábovek pro naše seniory. Tímto mockrát děkujeme, naši uživatelé si při odpolední kávě nebo čaji na sladkosti moc pochutnali :)

 • Velice nás těší, že již první z našich uživatelů dostali videa s pozdravy od svých blízkých. Již z reakcí bylo cítit dojetí, ale současně velikou radost a potěšení, že alespoň touto formou má náš uživatel možnost „setkat se“ se svými blízkými a rodinou.

  Pokud byste chtěli také využít možnosti poslat svému blízkému krátké video – pozdrav, bližší informace naleznete na těchto stránkách, případně nás kontaktujte – Veronika Bartošíková, tel. 731 898 895.

 • Dne 3.4.2020 převzal ředitel SENIOR centra Blansko, Jiří Charvát, od zástupců blanenské komunity z Mongolska v zastoupení pana Baldangotova Jargalsaikhana  1100 látkových roušek a na základě darovací smlouvy také finanční částku ve výši 24.000,- Kč. Tuto částku mezi sebou vybrala blanenská komunita občanů z Mongolska pro potřeby SENIOR centra Blansko. Velmi si vážíme této pomoci a všem děkujeme.

 • Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich uživatelů,

  uvědomujeme si, jak velmi se dotýká našich uživatelů, a současně i Vás, nutnost dodržování aktuálních nařízení Vlády ČR v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem – a to zejména zákaz návštěv, zákaz vycházení uživatelů ze zařízení, a tedy zamezení osobního kontaktu uživatelů se svými nejbližšími.

  Nabízíme Vám tímto možnost nahrát svému blízkému krátké video - pozdrav, který bychom s Vaším souhlasem mohli pustit Vašim rodinným příslušníkům, kteří jsou u nás v zařízení. Samozřejmě je na Vás, jakou nahrávku svému blízkému pošlete – ať už krátké povídání, zpívání od vnoučat, pozdravy od blízkých, známých apod. My bychom s Vaším souhlasem video přehráli v notebooku Vašemu blízkému.

  A jak nám video, které nahrajete na svůj mobilní telefon, pro Vašeho blízkého poslat? Sociální pracovnice Vám do 1.4.2020 odešlou mail s podrobnými informacemi a postupem. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte - Veronika Bartošíková, tel. 731 898 895.

 • Vyjadřujeme tímto veliké poděkování paní Ludmile Krátké, paní Katce Gorčíkové, paní Földváriové, paní Fouskové, paní Křivánkové a Kotlánové, paní Kubíčkové, členům Českého červeného kříže z Vysočan, rodině pana Potůčka, paní Růžičkové, paní Capouškové, Spolku jeskyňářů z Blanska, paní Semrádové, paní Střelecké, paní Mikuláškové, paní Prosecké, paní Formánkové, paní Sedlákové Ladě, Milušce Štolpové a Ladě Slavíčkové, členům Rekreačních sportů z Ráječka - v zastoupení pana Stříbrckého, kteří jste se nám ozvali na základě naší výzvy a nabídli nám ušité roušky. Velmi si vážíme Vaší pomoci :)

 • Touto cestou vyjadřujeme PODĚKOVÁNÍ  firmě WERO WATER SERVIS, která je součástí skupiny WERO ENERGY. V neděli 29.3.2020 pracovníci této firmy provedli za spotřební náklady odbornou preventivní dezinfekci prostor SENIOR centra Blansko. Prioritou pro nás je zdraví a bezpečí našich uživatelů a zaměstnanců, tedy jsme velmi rádi, že jsme mohli využít nabídky.

 • Rádi bychom touto cestou vyslovili poděkování také zaměstnancům Úřadu práce Blansko, paní Soni Kalábové, paní Tereze Cupové, paní Staré, paní Zavoralové, paní Burešové, paní Svěrákové, paní Dvořákové, paní Gruszkowské, ČČK Vysočany, panu Peřinkovi ze Šatova, kteří nám na základě naší výzvy také darovali ušité roušky.
  Velmi si vážíme Vaší pomoci.

  Nadále platí, že pokud byste se i Vy chtěli zapojit a pomoci nám, kontaktní osobou je Veronika Bartošíková, tel. 731 898 895.
 • Velmi si vážíme všech, kteří se nám ozvali na základě naší výzvy a nabídli ušité roušky. Proto jsme velice rádi, že můžeme alespoň touto cestou poděkovat. Poděkování ke dni 26.3.2020 patří:

Paní Sedláková, Blansko
Paní Nečasová, Blansko
Paní Synková, Vinklerová a paní Šebelová
Paní Palečková, Blansko
Paní Fleková, Blansko
Paní Kristýna Konečná, Blansko
100 ks jednorázových rukavic nám věnoval pan Kolář z Ráječka

Pokud byste se i Vy chtěli zapojit a pomoci nám, kontaktujte, prosím, Veroniku Bartošíkovou, tel. 731 898 895.

 • Zaměstnanci i obyvatelé našeho domova vyslyšeli výzvu a ve středu 25.3.2020 ve 12:30 hod. jsme se společně připojili k přímému přenosu rádia Evropa 2, kde po úvodním slovu Zdeňka Svěráka celé Česko zazpívalo píseň NENÍ NUTNO. Místo symbolických tří minut ticha jsme vyjádřili zpěvem poděkování a podporu všem lidem v první linii boje s pandemií - lékařům, sestřičkám, lékárníkům, řidičům, hasičům, novinářům a dalším.
 • Tímto vyjadřujeme poděkování Lékárně Korunka, s.r.o. Blansko, která nám dne 24.3.2020 věnovala bezkontaktní teploměr.
 • Chtěli bychom touto cestou PODĚKOVAT Vám všem, kteří jste se na základě naší výzvy ozvali, nabídli ušité roušky a pomohli nám zvládnout zejména první dny v této nelehké situaci, kdy se snad celá země potýká s nedostatkem roušek a jiného zdravotnického materiálu.
  Jsme velice rádi, že vám můžeme alespoň touto cestou poděkovat. Naše poděkování ke dni 23.3.2020 patří následujícím firmám, spolkům, jednotlivcům:

  PYROTEK CZ, s.r.o., Blansko
  Denní stacionář Domov Olga Blansko
  Divadlo na provázku, Brno
  společnost ALVEA.CZ  Brno ve spolupráci s BRNO ŠIJE a Regö – zakázkové šití
  Obec Kuničky
  Obec Újezd u Kunštátu
  Paní Táňa Sochorová, Blansko
  Paní Kotlánová, Blansko
  Paní Gottvaldová, Blansko
  Paní Hubertová, Blansko
  Pan Rek, Blansko
  Paní Burešová, Blansko
  Paní Vozihnojová, Blansko
  Rodina paní Pilátové
  maminky Mateřského centra Paleček, Blansko
  a další anonymní dárci

  V neposlední řadě děkujeme také našim kolegům ze SENIOR centra Blansko, kteří se zapojili do šití, ve svém volném čase šijí a vyrábí roušky, oslovili své blízké a známé, i oni se připojili a šijí pro nás roušky.

  Pokud byste se i Vy chtěli zapojit a pomoci nám, kontaktujte nás, prosím, na tel. 731 898 895 - Veronika Bartošíková.

  Zaměstnanci SENIOR centra Blansko, p.o.

 • Dnes nás oslovili pracovníci Denního stacionáře Domova Olga v Blansku, kteří vlastními silami vyrábí a šijí roušky. V pátek 20.3.2020 jsme převzali prvních 35 kusů roušek pro potřeby našeho zařízení. Této pomoci si velice vážíme a všem z Domova Olga velmi DĚKUJEME!

 • Dovolujeme si touto cestou oslovit a požádat Vás, rodinné příslušníky, blízké našich uživatelů, ale i dobrovolníky z řad široké veřejnosti, pokud byste měli možnost nebo pokud se ve Vašem okolí nachází někdo, kdo šije roušky a chtěli byste je poskytnout našemu zařízení, lze je kdykoli v čase 8-16 hod. předat na podatelně domova nebo je po telefonické dohodě vyzvedneme u Vás. Bližší informace nebo upřesnění poskytne Bc. Veronika Bartošíková na tel. 731 898 895.
  Vzhledem k tomu, že naší prioritou je zdraví a bezpečí našich uživatelů a zaměstnanců, budeme rádi za jakékoli množství roušek.
  Předem všem děkujeme a věříme, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme.

 • V pátek 20.3.2020 vychází nejen pro naše uživatele jarní vydání Sovin - naleznete v příloze SOVINY 032020

 • V souvislosti se zákazem návštěv upozorňujeme rodinné příslušníky, že mohou do SENIOR centra Blansko, p.o. přinést osobní balíček pro svého blízkého. Balíček nesmí obsahovat nebalené potraviny. Naši uživatelé mají zabezpečenou plnohodnotnou celodenní stravu, jídelníček je sestavován nutričním terapeutem. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a zpřísnění opatření vlády je prioritou zdraví a bezpečí našich uživatelů. Balíčky přebírá pracovnice podatelny v čase 8-16 hod.

 • V souladu s aktuálním vývojem situace v České republice dochází k úpravám harmonogramů společných aktivit našich uživatelů. Aktivity budou s účinností od 16.3.2020 do odvolání probíhat na jednotlivých odděleních tak, aby nedocházelo k setkávání většího počtu uživatelů současně.

 

 

                                                                                                                                           

Pro koho tu jsme...

Poskytujeme služby seniorům zpravidla starším 55 roků (Domov se zvláštním režimem) a starším 60 roků (Domov pro seniory), kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a tedy potřebují 24-hodinovou komplexní péči v pobytovém zařízení.
Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné  terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

                                                                                                                                           

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

___________________________________________________________________

SENIOR centrum Blansko, p. o., poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory od podzimu roku 2002.
Zařízení je rozděleno na dvě služby:
 • Domov pro seniory s kapacitou 70 lůžek
 • Domov se zvláštním režimem s kapacitou 74 lůžek
Jedná se dvě samostatné budovy, jejichž architektura a vzájemné propojení jsou přizpůsobeny moderním trendům v komplexní 24-hodinové péči o seniory. Snahou všech zaměstnanců je vytvářet klidné a přívětivé prostředí a současně poskytovat odbornou a kvalifikovanou péči na vysoké úrovni. Chceme docílit, aby se u nás senioři cítili dobře, našli si přátele a prožili důstojný podzim svého života.
 
 
Pro získání informací o naší službě nebo o ostatních zařízeních sociálních služeb ve vašem regionu můžete využít:
Registr poskytovatelů sociálních služeb
Elektronický katalog sociálních služeb v Jihomoravském kraji.