Na základě Mimořádného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR platí v našem zařízení od 10.3.2020 do odvolání

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Sdělení náměstka hejtmana Jihomoravského kraje
o zákazu návštěv ZÁKAZ NÁVŠTĚV

 

 

Informovanost dle doporučeného postupu Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID – 19:

Vedení domova na pravidelných schůzkách operativně reaguje na vzniklou situaci a aktuálně:

- sledujeme informace, jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí,

- máme plán preventivních opatření,

- máme plán krizových opatření v případě karantény,

- v případě realizace krizových opatření bude provoz personálně zajištěn,

- činnosti služby v případě krizového stavu budou zredukovány na minimální rozsah

 

Kontaktní osobou pro předávání všeobecných informací ohledně těchto opatření pro rodinné příslušníky našich uživatelů je Bc. Veronika Bartošíková, vedoucí sociálního úseku, tel: 731 898 895, 516 410 206 v čase denně od 8-15 hod.

 
 

Aktuální informace týkající se chodu v zařízení:

 • Velice nás těší, že již první z našich uživatelů dostali videa s pozdravy od svých blízkých. Již z reakcí bylo cítit dojetí, ale současně velikou radost a potěšení, že alespoň touto formou má náš uživatel možnost „setkat se“ se svými blízkými a rodinou.

  Pokud byste chtěli také využít možnosti poslat svému blízkému krátké video – pozdrav, bližší informace naleznete na těchto stránkách, případně nás kontaktujte – Veronika Bartošíková, tel. 731 898 895.

 • Dne 3.4.2020 převzal ředitel SENIOR centra Blansko, Jiří Charvát, od zástupců blanenské komunity z Mongolska v zastoupení pana Baldangotova Jargalsaikhana  1100 látkových roušek a na základě darovací smlouvy také finanční částku ve výši 24.000,- Kč. Tuto částku mezi sebou vybrala blanenská komunita občanů z Mongolska pro potřeby SENIOR centra Blansko. Velmi si vážíme této pomoci a všem děkujeme.

 • Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich uživatelů,

  uvědomujeme si, jak velmi se dotýká našich uživatelů, a současně i Vás, nutnost dodržování aktuálních nařízení Vlády ČR v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem – a to zejména zákaz návštěv, zákaz vycházení uživatelů ze zařízení, a tedy zamezení osobního kontaktu uživatelů se svými nejbližšími.

  Nabízíme Vám tímto možnost nahrát svému blízkému krátké video - pozdrav, který bychom s Vaším souhlasem mohli pustit Vašim rodinným příslušníkům, kteří jsou u nás v zařízení. Samozřejmě je na Vás, jakou nahrávku svému blízkému pošlete – ať už krátké povídání, zpívání od vnoučat, pozdravy od blízkých, známých apod. My bychom s Vaším souhlasem video přehráli v notebooku Vašemu blízkému.

  A jak nám video, které nahrajete na svůj mobilní telefon, pro Vašeho blízkého poslat? Sociální pracovnice Vám do 1.4.2020 odešlou mail s podrobnými informacemi a postupem. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte - Veronika Bartošíková, tel. 731 898 895.

 • Vyjadřujeme tímto veliké poděkování paní Ludmile Krátké, paní Katce Gorčíkové, paní Földváriové, paní Fouskové, paní Křivánkové a Kotlánové, paní Kubíčkové, členům Českého červeného kříže z Vysočan, rodině pana Potůčka, paní Růžičkové, paní Capouškové, Spolku jeskyňářů z Blanska, paní Semrádové, paní Střelecké, paní Mikuláškové, paní Prosecké, paní Formánkové, paní Sedlákové Ladě, Milušce Štolpové a Ladě Slavíčkové, členům Rekreačních sportů z Ráječka - v zastoupení pana Stříbrckého, kteří jste se nám ozvali na základě naší výzvy a nabídli nám ušité roušky. Velmi si vážíme Vaší pomoci :)

 • Touto cestou vyjadřujeme PODĚKOVÁNÍ  firmě WERO WATER SERVIS, která je součástí skupiny WERO ENERGY. V neděli 29.3.2020 pracovníci této firmy provedli za spotřební náklady odbornou preventivní dezinfekci prostor SENIOR centra Blansko. Prioritou pro nás je zdraví a bezpečí našich uživatelů a zaměstnanců, tedy jsme velmi rádi, že jsme mohli využít nabídky.

 • Rádi bychom touto cestou vyslovili poděkování také zaměstnancům Úřadu práce Blansko, paní Soni Kalábové, paní Tereze Cupové, paní Staré, paní Zavoralové, paní Burešové, paní Svěrákové, paní Dvořákové, paní Gruszkowské, ČČK Vysočany, panu Peřinkovi ze Šatova, kteří nám na základě naší výzvy také darovali ušité roušky.
  Velmi si vážíme Vaší pomoci.

  Nadále platí, že pokud byste se i Vy chtěli zapojit a pomoci nám, kontaktní osobou je Veronika Bartošíková, tel. 731 898 895.
 • Velmi si vážíme všech, kteří se nám ozvali na základě naší výzvy a nabídli ušité roušky. Proto jsme velice rádi, že můžeme alespoň touto cestou poděkovat. Poděkování ke dni 26.3.2020 patří:

Paní Sedláková, Blansko
Paní Nečasová, Blansko
Paní Synková, Vinklerová a paní Šebelová
Paní Palečková, Blansko
Paní Fleková, Blansko
Paní Kristýna Konečná, Blansko
100 ks jednorázových rukavic nám věnoval pan Kolář z Ráječka

Pokud byste se i Vy chtěli zapojit a pomoci nám, kontaktujte, prosím, Veroniku Bartošíkovou, tel. 731 898 895.

 • Zaměstnanci i obyvatelé našeho domova vyslyšeli výzvu a ve středu 25.3.2020 ve 12:30 hod. jsme se společně připojili k přímému přenosu rádia Evropa 2, kde po úvodním slovu Zdeňka Svěráka celé Česko zazpívalo píseň NENÍ NUTNO. Místo symbolických tří minut ticha jsme vyjádřili zpěvem poděkování a podporu všem lidem v první linii boje s pandemií - lékařům, sestřičkám, lékárníkům, řidičům, hasičům, novinářům a dalším.
 • Tímto vyjadřujeme poděkování Lékárně Korunka, s.r.o. Blansko, která nám dne 24.3.2020 věnovala bezkontaktní teploměr.
 • Chtěli bychom touto cestou PODĚKOVAT Vám všem, kteří jste se na základě naší výzvy ozvali, nabídli ušité roušky a pomohli nám zvládnout zejména první dny v této nelehké situaci, kdy se snad celá země potýká s nedostatkem roušek a jiného zdravotnického materiálu.
  Jsme velice rádi, že vám můžeme alespoň touto cestou poděkovat. Naše poděkování ke dni 23.3.2020 patří následujícím firmám, spolkům, jednotlivcům:

  PYROTEK CZ, s.r.o., Blansko
  Denní stacionář Domov Olga Blansko
  Divadlo na provázku, Brno
  společnost ALVEA.CZ  Brno ve spolupráci s BRNO ŠIJE a Regö – zakázkové šití
  Obec Kuničky
  Obec Újezd u Kunštátu
  Paní Táňa Sochorová, Blansko
  Paní Kotlánová, Blansko
  Paní Gottvaldová, Blansko
  Paní Hubertová, Blansko
  Pan Rek, Blansko
  Paní Burešová, Blansko
  Paní Vozihnojová, Blansko
  Rodina paní Pilátové
  maminky Mateřského centra Paleček, Blansko
  a další anonymní dárci

  V neposlední řadě děkujeme také našim kolegům ze SENIOR centra Blansko, kteří se zapojili do šití, ve svém volném čase šijí a vyrábí roušky, oslovili své blízké a známé, i oni se připojili a šijí pro nás roušky.

  Pokud byste se i Vy chtěli zapojit a pomoci nám, kontaktujte nás, prosím, na tel. 731 898 895 - Veronika Bartošíková.

  Zaměstnanci SENIOR centra Blansko, p.o.

 • Dnes nás oslovili pracovníci Denního stacionáře Domova Olga v Blansku, kteří vlastními silami vyrábí a šijí roušky. V pátek 20.3.2020 jsme převzali prvních 35 kusů roušek pro potřeby našeho zařízení. Této pomoci si velice vážíme a všem z Domova Olga velmi DĚKUJEME!

 • Dovolujeme si touto cestou oslovit a požádat Vás, rodinné příslušníky, blízké našich uživatelů, ale i dobrovolníky z řad široké veřejnosti, pokud byste měli možnost nebo pokud se ve Vašem okolí nachází někdo, kdo šije roušky a chtěli byste je poskytnout našemu zařízení, lze je kdykoli v čase 8-16 hod. předat na podatelně domova nebo je po telefonické dohodě vyzvedneme u Vás. Bližší informace nebo upřesnění poskytne Bc. Veronika Bartošíková na tel. 731 898 895.
  Vzhledem k tomu, že naší prioritou je zdraví a bezpečí našich uživatelů a zaměstnanců, budeme rádi za jakékoli množství roušek.
  Předem všem děkujeme a věříme, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme.

 • V pátek 20.3.2020 vychází nejen pro naše uživatele jarní vydání Sovin - naleznete v příloze SOVINY 032020

 • V souvislosti se zákazem návštěv upozorňujeme rodinné příslušníky, že mohou do SENIOR centra Blansko, p.o. přinést osobní balíček pro svého blízkého. Balíček nesmí obsahovat nebalené potraviny. Naši uživatelé mají zabezpečenou plnohodnotnou celodenní stravu, jídelníček je sestavován nutričním terapeutem. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a zpřísnění opatření vlády je prioritou zdraví a bezpečí našich uživatelů. Balíčky přebírá pracovnice podatelny v čase 8-16 hod.

 • V souladu s aktuálním vývojem situace v České republice dochází k úpravám harmonogramů společných aktivit našich uživatelů. Aktivity budou s účinností od 16.3.2020 do odvolání probíhat na jednotlivých odděleních tak, aby nedocházelo k setkávání většího počtu uživatelů současně.

 

 

                                                                                                                                           

Pro koho tu jsme...

Poskytujeme služby seniorům zpravidla starším 55 roků (Domov se zvláštním režimem) a starším 60 roků (Domov pro seniory), kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a tedy potřebují 24-hodinovou komplexní péči v pobytovém zařízení.
Nepříznivá sociální situace je stav, kdy z důvodu věku, zhoršení zdravotního stavu, ztráty či omezení soběstačnosti není člověk schopen žít ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Byly vyčerpány možnosti rodiny a veškeré dostupné  terénní, ambulantní a odlehčovací sociální služby.

                                                                                                                                           

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

___________________________________________________________________

SENIOR centrum Blansko, p. o., poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory od podzimu roku 2002.
Zařízení je rozděleno na dvě služby:
 • Domov pro seniory s kapacitou 70 lůžek
 • Domov se zvláštním režimem s kapacitou 74 lůžek
Jedná se dvě samostatné budovy, jejichž architektura a vzájemné propojení jsou přizpůsobeny moderním trendům v komplexní 24-hodinové péči o seniory. Snahou všech zaměstnanců je vytvářet klidné a přívětivé prostředí a současně poskytovat odbornou a kvalifikovanou péči na vysoké úrovni. Chceme docílit, aby se u nás senioři cítili dobře, našli si přátele a prožili důstojný podzim svého života.
 
 
Pro získání informací o naší službě nebo o ostatních zařízeních sociálních služeb ve vašem regionu můžete využít:
Registr poskytovatelů sociálních služeb
Elektronický katalog sociálních služeb v Jihomoravském kraji.