Aktuální informace o dění v zařízení:

 • S platností od středy 16. 6. 2021 rozšiřujeme návštěvní hodiny v našem zařízení denně od 9:00 h do 17:00 h. Délka trvání návštěvy je neomezená. K jednomu uživateli je do vnitřních prostor povolena návštěva maximálně dvou dospělých osob současně.

  Osoby navštěvující uživatele se musí před zahájením návštěvy pracovnici podatelny prokázat:

  Doložením dokladu, že absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

  Nebo doložením dokladu, že byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

  a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

  b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

  c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

  a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

  Nebo prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

  Návštěva musí dodržovat podmínky o používání ochranných pomůcek a řídit se Opatřením ředitele pro aplikaci návštěv u uživatelů SENIOR centra Blansko, p. o., platným od        16. 6. 2021.

 • Do našeho jezírka, ve kterém nyní kvetou lekníny, nám manželé Jaromír a Eva Koudelkovi darovali Koi kapry. Jsou to čtyři krásní kapříci, dva zlatí a dva barevní. Necháme je chvíli si zvyknout a potom půjdeme vyzkoušet, jestli ti zlatí budou plnit přání.

 • Prožíváme další ze zážitkový týdnů, a to Květinový týden. Každý den tohoto týdne je ve znamení květin. Pracujeme na mobilních zahrádkách, užíváme si tematické povídání, promítání filmu o květinách, květomluvu a navštívili jsme zahradnictví. Naši uživatelé se společně s aktivizačními pracovnicemi a zdravotním dohledem vydali do zahradnictví v Doubravici nad Svitavou. Prohlédli si celý zahradnický areál včetně pštrosů a jezírek. Z výletu si dovezli krásné zážitky i pár nakoupených květin.

 • Dnešní slunečné odpoledne nám přijeli zpříjemnit manželé Danielovi se svým hudebním vystoupením „Krásné je žít“, které slouží jako poděkování uživatelům i zaměstnancům domova za společné zvládnutí těžkých chvil. Tímto koncertem vstupujeme do letních měsíců plných plánovaných akcí, her, výletů a tematických besed v zahradě domova.

 • Trénink dělá mistra. Všichni pevně věříme, že se opět dočkáme turnaje ve hře Pétanque, který jsme v domově pravidelně konal a jak situace dovolí, budeme moci pozvat i ostatní týmy.

 • Sport na čerstvém vzduchu nás baví. Rehabilitace a to jak individuální nebo kolektivní je pro naše klienty velmi přínosná a vyhledávaná. Spousta klientů pohybem vnímá svoje tělo, vůli a mají zdravé cíle v nastavení svojí mobility.

 • Nejupřímnějším vyjádřením díků za péči je, když Vám to řeknou klienti sami. A když Vám ještě vlastnoručně vyrobí dárky, není o upřímných slovech sebemenší pochyb.

 • Dnes trávili uživatelé domova v zahradě celé dopoledne a společně nejen s aktivizačními pracovnicemi, ale i studentkami Střední pedagogické školy Boskovice, hovořili na téma  „květinová zahrada“. Studentky u nás nyní vykonávají povinnou praxi a uživatelé si je velmi oblíbili. Děvčata si na dnešní posezení připravila povídání o květinách, kvízy, květomluvu a další tematické činnosti.

 • Byl pozdní večer, první máj….

  Naši uživatelé, společně s aktivizačními pracovnicemi, prožili květen ve znamení šeříků, povídání o státních svátcích a hlavně četbou o životě a díle českého básníka a prozaika Karla Hynka Máchy.

  Všechny atributy měsíce května se dají velmi pěkně a příjemně použít ve spoustě terapií a to od vzpomínkové terapie, přes arteterapii, smyslovou terapii až po trénování paměti.

   

 • Návštěvní hodiny v našem zařízení:

  V dopoledních hodinách od 9:00 - 11:00 h. a v odpoledních hodinách od 13:00 - 16:00 h.

  Délka trvání návštěvy je 1 hodina.

  K jednomu uživateli je do vnitřních prostor povolena návštěva maximálně dvou osob současně.

  Na základě mimořádného opatření ze dne 22. 5. 2021, s platností od pondělí 24. 5. 2021 se upravují podmínky pro návštěvy následovně:

  Navštěvující osoby předloží pracovnici podatelny doklad, že absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření případně POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

  Nebo doloží doklad, že byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

  a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

  b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

  c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

  a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

  Nebo prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.                                                                                                                                                                              

 • „Cvičení dodává odvahu a udržuje silnou mysl."  Marcus Tullius Cicero

  Uživatelé na všech odděleních domova se zvláštním režimem pravidelně cvičí s rehabilitační sestřičkou. Pohyb je nedílnou a velmi oblíbenou součástí jejich života a udržuje je co nejdéle v kondici.

 • „Radost květin za oknem… Není to jenom radost z té krásy a něžnosti, ale taky radost z úspěchu při pěstování.“ —  Karel Čapek, český spisovatel

  Obyvatelé oddělení se zvláštním režimem se společně s aktivizačními pracovnicemi pustili do práce a osázeli další mobilní zahrádky. Jejich práce byla radostí a spojením mnoha terapií současně. Nejen, že vnímali hmatově, čichově, zrakem i chutí, ale také zavzpomínali na svoje zahrádky a rozkvetlé truhlíky v oknech a podělili se o spoustu dobrých rad, jak ze svých zkušeností co nejlépe pěstovat zeleň. Jejich mobilní zahrádky jsou tematické. Jedna zahrádka připomíná babiččino okénko a druhá je bylinková se spoustou vjemových prvků. Tyto zahrádky, nás budou obklopovat až do podzimu. Budou kvést, vonět a měnit svůj vzhled. Vyžadují pravidelnou a láskyplnou péči a za tu se budou bohatě odměňovat v podobě krásných a společně strávených chvil.    

 • S platností od pátku 14. 5. 2021 rozšiřujeme návštěvní hodiny v našem zařízení následovně, v dopoledních hodinách od 9:00 - 11:00 h. a v odpoledních hodinách od 13:00 - 16:00 h. Délka trvání návštěvy je 1 hodina a k jednomu uživateli je do vnitřních prostor povolena návštěva maximálně dvou osob současně.

Osoby navštěvující uživatele se musí před zahájením návštěvy prokázat:

Doložením dokladu o negativním výsledku RT-PCR vyšetření nebo POC TEST, který absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy. 

Předložením certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti onemocnění covid-19 v případě, že uplynulo nejméně 14 dní od druhé očkovací dávky a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky nemoci covid-19.

Předloží doklad o tom, že osoba v době 90 dnů před návštěvou prodělala onemocnění covid-19.

Návštěva musí dodržovat podmínky o používání ochranných pomůcek a řídit se Opatřením ředitele pro aplikaci návštěv u uživatelů SENIOR centra Blansko, p. o., platným od 12. 5. 2021.

 • „Květiny jsou milostným vyjádřením ducha přírody.“ —  Bettina von Arnim, spisovatelka.

  Není lepší terapie, než dotýkat se rozehřáté a vlhké půdy, vnímat barvy a vůni květin a když vám k tomu ještě slunce hřeje na záda, je to balzám na duši. V pondělí uživatelé oddělení domova pro seniory vysázeli bylinky a květiny do mobilních záhonků. Nebyli sami, kdo zveleboval naši zahradu. Pod rukama zahradnic nám vznikají nové květinové záhonky a uživatelé oddělní se zvláštním režimem se s výsadbou mobilních záhonků přidají během tohoto týdne také. I jejich pracovní terapii určitě zveřejníme a budeme se společně těšit z dobře vykonané a tak oblíbené práce.

 • S velkým nadšením jsme se přidali do projektu „Daruj klubko, daruj radost!“, který uspořádali zaměstnanci Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nashromáždili klubíčka od dárců z řad kolegyň a kolegů. Krabice s klubíčky, dopisy i s pěknými inspiračními časopisy rozdávají těm, kterým udělají radost a podpoří jejich tvůrčí činnost. My jsme obdrželi krabice s klubíčky 6. 5. 2021 a již dnes tato klubíčka kouzlí úsměvy na tvářích. Určitě Vám brzy zveřejníme fotografie s výrobky. Za originální a srdečný nápad děkujeme.

 • Omamně krásný měsíc květen je tu. Dříve jsme mu říkali máj, ale v době národního obrození ho Josef Jungmann roku 1805 označil jako „květen“. Všechno již kvete, latinsky totus floreo. I zahrada našeho domova se halí do barevných kvítků a vůní. A to je teprve začátek května. Naši uživatelé chodí po zahradě a těší z té záplavy vůní a barev. S nadšením vyhlíží nové a nové kvítky a pupeny nachystané pro další potěšení.

 • Již při vstupu do našeho domova je znát, že se blíží doba pálení Čarodějnic a období, které je spojeno s magií, pověrami a tajemnem. Naši uživatelé si tento tematický týden velmi užívají. Vyrábějí výzdobu, lektvary, poslouchají tematickou četbu, hudbu, nebo vysazují bylinky.

 • Dnes jsme pro uživatele i zaměstnance domova obdrželi krásné pohledy od dvou milých dam z Českého ráje, s přáním nejkrásnějších dnů zalitých sluncem. Děkujeme za tyto milé pohledy plné upřímných a srdečných vzkazů.

 • Opět, po dvou měsících, jsme byli popřát oslavencům k narozeninám v soukromí jejich pokoje.

 • Od měsíce dubna je spuštěn nový krátkodobý projekt „Příběhy pečujících“ od autorů projektu „Ježíškova vnoučata“.

  Hledají příběhy laskavosti, pomoci, soucitu, ale i rozveselení a obyčejné lidskosti. Hledají ty, kteří mění malými každodenními skutky, ale i jedním velkým a neobvyklým činem, životy starých lidí k lepšímu. Ty, pro které je jejich práce posláním. Cílem je ukázat na úžasnou práci a také ocenit malým dárkem prvních tři sta pečujících. Tak, aby věděli, že si jejich práce vážíme. 

  A proto jsme byli požádáni o zveřejnění odkazu, kterým můžete poukázet na toho, o kom si myslíte, že si to zaslouží. Rádi tak činíme.

  https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/pecovatel/nominovat


   

 • Naši uživatelé rádi využívají všechny možnosti nabízené v domově a to jak dílny pracovní terapie, rehabilici, zahradu, SNOEZELEN a spoustu dalších, tak i možnost pracovnat na PC, který nabízí nejen spoustu informací, ale i potěšení, třeba poslech hudby.

 • Terapie ve SNOEZELENU je dostupná i pro imobilní uživatele. Právě je zaměřená na jarní období - jarní květena, zpěv ptáků, bublání potůčku a vůně květin. Spousta stimulací v tak krásném tématu.

 • Ve středu proběhla canisterapie na dalším oddělení se zvláštním režimem a Chico opět rozdával radost. Příští týden navštíví domov pro seniory a pokud epidemiologická situace dovolí, bude nás navštěvovat pravidelně.             

 • Nabízíme k odkoupení polohovací postele. Cena 500,- Kč za kus. Kontaktní osoba: Matušková Eva - tel. 516 410 206
 • Opět jsme s potěšením přivítali canisterapeutického pejska Chica, který je speciálně vycvičený. Terapie probíhala individuálně na pokojích a jeho návštěva i s doprovodem, byla pro naše uživatele, z domova se zvláštním režimem, velmi milým zpestřením.

 • Dnes, vyprovodili uživatelé, za hlasů řehtaček, všechny zvony do Říma pro požehnání a budou do Bílé soboty čekat, až se opět vrátí. Také byla mužská část uživatelů obdarována velikonočními balíčky, samozřejmě za recitace velikonočních básniček a různých pořekadel.

 • Jarní, slunečné počasí využili uživatelé domova se zvláštním režimem, s pomocí aktivizačních pracovnic, k práci na květinové zahrádce. Společně se potom těšili ze své práce. Zahrádka je za to zanedlouho odmění.

 • V rámci projektu "Úsměv do schránky", kterého jsme účastníci, nám pro naše uživatele přicházejí velikonoční pozdravy od veřejnosti. Velké díky, všem.


 • Přípravy na Velikonoce vrcholí i na oddělení se zvláštním režimem. Uživatelé se, společně s aktivizačními pracovnicemi,  na ně pilně připravují a připomínají si zvyky a obyčeje s Velikonocemi spjaté.      

 • V dílnách pracovní terapie se stále něco vytváří. Nyní pod rukama našich uživatelů vznikají překrásné tematické výrobky. Jaká jiná témata jsou pro tuto chvíli ta pravá, než přípravy na Velikonoce a vysazování jarních květin do truhlíků a mobilních zahrádek.

 • Dnešní slunečné počasí bylo tak lákavé, že ho naši uživatelé využili k procházkám po zahradě. Zkontrolovali květiny, jezírko a čerpali sílu ze slunečních paprsků.

 • V SENIOR centru Blansko se bude sčítání lidu konat v rozmezí 17. 4. 2021 - 11. 5. 2021. Vyplnění formulářů má na starosti sčítací komise, která je v našem domově zastoupená sociální pracovnicí paní Bc. Mynaříkovou Michaelou. Ráda Vám zodpoví případné dotazy.

 • V pondělí 22. 3. 2021 u nás natáčel štáb České televize. Předmětem reportáže byl návrat uživatelů, po očkování proti nemoci covid-19, do běžného života a nové usnesení vlády ČR, týkající se vycházení uživatelů ze SENIOR centra a návštěv u rodinných příslušníků. Štáb natáčel pozitivní reakce našich uživatelů na nastalou situaci. Reportáž naleznete na https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381990322-udalosti-v-regionech

 • Na základě usnesení vlády ČR č. 296, ze dne 18. 3. 2021 o přijetí krizového opatření s účinností od 20. 3. 2021 nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb plnit při vycházkách uživatelů tyto podmínky:

  uživatel, který má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti nemoci covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od druhé očkovací dávky a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění, nemusí být po ukončení vycházky proveden antigenní POC test a uživatel nemusí být umístěn do oddělených prostor.

   

  Na základě usnesení vlády ČR č. 297, ze dne 18. 3. 2021 o přijetí krizového opatření s účinností od 20. 3. 2021, se omezují návštěvy u všech poskytovatelů sociálních služeb.

   Osoby navštěvující uživatele se musí před zahájením návštěvy prokázat:

  doložením dokladu o negativním výsledku RT-PCR vyšetření nebo POC TEST, který absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy  

  předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti onemocnění covid-19 v případě, že uplynulo nejméně 14 dní od druhé očkovací dávky a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky nemoci    covid-19

  předloží doklad o tom, že osoba v době 90 dnů před návštěvou prodělala onemocnění covid-19.

  Samozřejmě návštěva musí dodržovat podmínky o používání ochranných pomůcek a řídit se Opatřením ředitele pro aplikaci návštěv u uživatelů SENIOR centra Blansko, p. o., platným od 20. 3. 2021.

 • Jsme velmi rádi, že spolupracujeme s Městskou knihovnou Blansko. Již několikrát k nám zavítali zaměstnanci knihovny se svojí přednáškou, pro naši ŠKOLU TŘETÍHO VĚKU a nyní jsme obdrželi darem spoustu knih pro obohacení knihovny.  V tento čas je to opravdu vhodný dárek. Děkujeme.

 • Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která je specializovaná na trénování paměti pro seniory realizuje TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI NÁRODA. Letos tento týden připadl na datum od 15. 3. 2021 - 21. 3. 2021. Naši senioři na oddělení se zvláštním režimem, společně s aktivizačními pracovnicemi, procvičovali paměť velmi úspěšně.

  „Trénování paměti je efektivní rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.“

 • Na odděleních se zvláštním režimem se rozvoněla pečená jablka, vanilka, skořice i kakao. V rámci terapie pekli naši uživatelé s aktivizačními pracovnicemi voňavé dobroty.

 • Dnešní dopoledne bylo ve znamení vůně květin a srdečných slov. Obyvatelky byly obdarovány květinou a krásným blahopřáním  k Mezinárodnímu dni žen. Každoročně  tento den slavíme společenskou akcí. Letos vše proběhlo individuálně a v soukromí, ale ani tak tento den neztratil na svém kouzlu.

   

 • Ve zdravém těle, zdravý duch. To je naše motto. Uživatelé velmi rádi navštěvují skupinové cvičení s rehabilitační sestřičkou.

   

 • Veliké poděkování posíláme skautskému oddílu z Kuřimi. Navštívil nás jejich zástupce a přinesl, pro naše uživatele, napečené dobroty a spoustu obrázků malovaných malými skautíky.

 • Zahradní terapie je balzámem pro tělo i duši. Když počasí dovolí, maximálně využíváme naši překrásnou zahradu k vycházkám.
 • Na základě usnesení vlády ČR č. 216, ze dne 26. 2. 2021 a přijetí krizového opatření, a po konzultaci se zástupci MPSV ČR a JMK, jsme nuceni přistoupit k následujícímu opatření.

  S platností od 1. 3. 2021 budou návštěvy umožněny jen těm osobám, které mají trvalé bydliště v katastrálním území města Blanska (za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti výše uvedeného opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu), a to za předpokladu splnění podmínek uvedených v usnesení vlády ČR č. 201 ze dne 26. 2. 2021 v odstavci č. 4.

 • Hledáme výpomoc do kuchyně (kuchaře, pomocné kuchaře) na dohodu o provedení práce - plat 130,- Kč za hodinu. Kontaktní osoba: Štolpová Jana - personalistka,                      tel: 516 412 358, e-mail: stolpova.jana@ddblansko.cz


 •  

 • V úterý 23.2.2021 u nás natáčel štáb Česká televize. Předmětem reportáží a přímých vstupů do vysílání byl postupný návrat k běžným činnostem. Živé vstupy do vysílání ČT24 proběhly v 11.40 a ve 12.20. Reportáže naleznete v odvysílaných pořadech České televize - Události v regionech (Brno) a Události (v 19.00).                                                                                                                                                                                                

 • Aktivizační pracovnice na oddělení se zvláštním režimem opět využívají multi - smyslovou terapii SNOEZELEN, kterou si připravují jako tematický pobyt ve speciálně upravené místnosti.  Terapie je individuální a přizpůsobena hygienickým pravidlům a nastaveným opatřením.           

 • Z důvodů nového usnesení vlády  č. 125 ze dne 14. února 2021, které upravuje pravidla pro vycházení našich uživatelů z areálu SENIOR centra v Blansku a nařizuje umístění všech uživatelů, kteří opustí areál zařízení, do izolace a podstoupení minimálně dvou antigenních POC testů, není v našich silách zajistit pro každého oddělený prostor a dostatečné množství personálu. Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit k zákazu vycházení uživatelů mimo areál SENIOR centra Blansko, s účinností ode dne 15. února 2021 do 28. února 2021. Návštěvy a jejich testování zůstávají ve stávajícím režimu, nezměněny.

 • Týden po aplikaci druhé dávky vakcíny proti nemoci COVID-19 se krůček po krůčku vracíme zpět k oblíbeným činnostem. Tou nejvíce vyhledávanou činností našimi uživateli je zapojení se v dílnách pracovní terapie. Takto se s nadšením pustili do práce. Muži chystají srdce na oslavu MDŽ, ženy se již zabývají přípravou na Velikonoce a někteří si bystří mysl při hlavolamech.

 • Naše aktivizační pracovnice tráví s uživateli hodně času při individuálních aktivitách.      Velmi oblíbená a přínosná je například reminiscenční terapie, které se dnes na oddělení    se zvláštním režimem věnovali. Vždy je příjemné zavzpomínat a to ať u starého nádobí     a náčiní nebo při pohlazení terapeuické panenky, miminka a přivonění k dětské výbavičce. Stejně tak potřebný je i nácvik jemné motoriky. Vhodná je například kresba.

 
 • V pondělí 1.2.2021 proběhlo v SENIOR centru Blansko druhé kolo očkování vakcínou proti onemocnění COVID-19. Přeočkování proběhlo přesně po 21 dnech týmem zdravotníků z FN u Sv. Anny v Brně.

      
 • Veliké PODĚKOVÁNÍ posíláme skautskému oddílu v Kuřimi, jejichž zástupce nám během vánočních svátků přinesl napečené dobroty pro naše obyvatele. Mladší skauti, z jejich oddílu, vyrobili obrazy, které naše uživatele velmi potěšily. Obrazy jsou umístěny v šicí dílně, kde působí harmonicky a pozitivně.       

 • Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici Vedoucí úseku sociální péče. Bližší informace naleznete v odkaze Vedoucí úseku sociální péče. https://seniorcentrumblansko.webnode.cz/_files/200055157-bfb4bbfb4d/inzer%C3%A1t.jpg?_ga=2.252205961.1891599028.1611734770-1228859824.1602673017

 • V pondělí 11.1.2021 proběhlo v SENIOR centru Blansko první kolo očkování vakcínou proti onemocnění COVID-19. Očkování provedl tým zdravotníků z FN u Sv. Anny v Brně. Druhé kolo proběhne za 21 dnů.

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

___________________________________________________________________

SENIOR centrum Blansko, p. o., poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory od podzimu roku 2002.
Zařízení je rozděleno na dvě služby:
 • Domov pro seniory s kapacitou 70 lůžek
 • Domov se zvláštním režimem s kapacitou 74 lůžek
Jedná se dvě samostatné budovy, jejichž architektura a vzájemné propojení jsou přizpůsobeny moderním trendům v komplexní 24-hodinové péči o seniory. Snahou všech zaměstnanců je vytvářet klidné a přívětivé prostředí a současně poskytovat odbornou a kvalifikovanou péči na vysoké úrovni. Chceme docílit, aby se u nás senioři cítili dobře, našli si přátele a prožili důstojný podzim svého života.
 
 
Pro získání informací o naší službě nebo o ostatních zařízeních sociálních služeb ve vašem regionu můžete využít:
Registr poskytovatelů sociálních služeb
Elektronický katalog sociálních služeb v Jihomoravském kraji.