Aktuální informace o dění v zařízení:

 • S účinností od 22. 11. 2021 do odvolání jsou návštěvy v SENIOR centru Blansko, p.o. povoleny denně v čase od 9:00 do 17.00 hod.

  Navštěvující osoby prokáží, že splňují následující podmínky:

  a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem, nebo

  c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

  Návštěva včetně dětí do 12 let musí dodržovat podmínky o používání ochranných pomůcek a řídit se Opatření ředitele pro aplikaci návštěv u uživatelů SENIOR centra Blansko, p. o., platným od 22. 11. 2021.   

 • Zpěv našich uživatelů se dnes rozeznívá po celém domově a zpříjemňuje nám páteční den.

 • Pravidelné cvičení s rehabilitační sestrou našeho domova je mezi uživateli velmi oblíbené.

 • SENIOR centrum Blansko, p. o. vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici VEDOUCÍ ÚSEKU PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE.

 • Zimními procházkami v zahradě domova si zpříjemňujeme povánoční čas.

 • Slavnostním obědem spojeným s rozdáváním dárků dnes v domově slavíme vánoční svátky.

 • Skautskou radost v podobě perníčků, jablečného štrůdlu a vánočních přání do našeho domova přinesly zástupkyně kolektivu skautů 11. oddílu Svornost. Mockrát jim za uživatele a zaměstnance domova děkujeme.

 • Ani v letošním roce nezahálí Ježíškova vnoučata. Patnácti uživatelům našeho domova plní jejich přání, o něž si v rámci stejnojmenného projektu napsali, a kouzlí tak v jejich srdcích radost a dojetí.

 • Krásné dekorační látky mnoha barev a designů značky Adwin darovala našim uživatelkám do šicí dílny firma Českomoravská textilní, s.r.o. Za toto milé předvánoční obdarování mnohokrát děkujeme.

 • Děkujeme Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje za zajímavé preventivní stolní kalendáře 2022, které jsme dnes jejich jménem předali všem uživatelům našeho domova. Věříme, že tato osvěta přispěje k jejich ochraně.

 • Pečení vánočního cukroví je v našem domově tradičním zvykem. Letos kromě pečení a zdrobení perníčků uživatelé Domova pro seniory „napekli bez pečení“.

 • Vánoční vystoupení studentek a studenta Střední zdravotnické školy Blansko potěšilo a příjemně naladilo uživatele domova i jeho zaměstnance. Studentkám a studentovi pod vedením Mgr. Jiřiny Konečné patří vřelé poděkování.

 • Pravidelné luštění, odhalení tajenek a výherní balíček, to vše v sobě zahrnuje účast našich uživatelů v Křížovkářské lize. Dnes jsme předali ceny dvaceti pěti úspěšným luštitelům.

 • Krásný projekt kalendář pro rok 2022 s fotografiemi našich uživatelů si můžeme připomenout na videu zachycujícím průběh jeho realizace. Velké poděkování patří Lukášovi Černému, studentovi fotografie, který stál za jeho zdrodem.

  FOTOKALENDÁŘ SCBK 2022
   

 • I letos jsme se ke zpěvu koled v rámci celorepublikové akce Česko zpívá koledy připojili z tepla našeho domova, abychom si společně zpříjemnili adventní čas.

 • Ze srdce děkujeme firmě ABCD-video, s.r.o. za předvánoční sponzorský dar ve formě 200 cestopisných filmů na DVD. Naši uživatelé tak mohou během příštího roku „vycestovat“ na známá i neznámá místa.

 • Jako již tradičně náš domov navštívil sv. Mikuláš se svojí družinou, aby všem popřál pěkný předvánoční čas a slíbil, že se zase za rok shledají.

 • Adventní čas nám v domově zpříjemnila nejen sněhová nadílka, ale i tradiční zdobení a rozsvěcování vánočního stromku, společný zpěv koled a tvoření řady vánočních dekorací. Toto krásné období si užíváme plnými doušky.

 • Co se v první polovině listopadu událo v našem domově? S uživateli jsme například vytvářeli mobilní záhon pro ptáky, povídali si u kávy v rámci odpoledního čtení či vzpomínali na svoje blízké.


 • 11. listopadu jsme se vydali do kostela sv. Martina v Blansku. Čekalo nás vřelé přivítání pana faráře Mgr. Jiřího Kani, který nám společně se svými kolegy povyprávěl o svátku      sv. Martina. Poté jsme dostali pozvání na čaj. Všichni jsme odcházeli s dárkem, perníčkem vyrobeným dětmi, a s pocity krásně stráveného dopoledne.

 • Od čtvrtka 11. listopadu 2021 jsou opět možné návštěvy na oddělení D Domova se zvláštním režimem, a to dle platných pravidel upřesněných v Opatření ředitele pro aplikaci návštěv u uživatelů SENIOR centra Blansko, p. o. z 1. 11. 2021.

 • Dnes slavíme svátek sv. Martina, proto si uživatelé spolu s aktivizačními pracovnicemi upekli svatomartinské rohlíčky, na kterých si společně pochutnali.

 • Vážení rodinní příslušníci, blízcí a známí našich uživatelů,

  informujeme Vás o situaci v našem zařízení. V současné době jsou COVID pozitivní čtyři uživatelé Domova se zvláštním režimem – oddělení D, u nichž se jedná o mírný průběh nemoci.

  Z důvodu zajištění bezpečnosti našich uživatelů a vás, kteří je navštěvují, jsme přistoupili k prodloužení zákazu návštěv na oddělení D Domova se zvláštním režimem do 10. 11. 2021 včetně.

  Děkujeme za pochopení.
   
 • 3.listopadu 2021 se uskutečnila další hodina Školy 3.věku. Pozvání přijal historik              Mgr. Milan Koudelka, který uživatelům předal zajímavé informace o hradech z okolí Blanska.

 • „Věk je jen číslo“ bylo dnešním tématem Školy 3. věku. O přednášku se postaraly rehabilitační pracovnice domova, které našim uživatelům předaly hlavní poslání: nevzdávejte se aktivit na úkor svého věku, budete se cítit duševně mladší.

 • Senioři patří mezi rizikovou skupinu obyvatel. Proto jsme pro naše uživatele uspořádali přednášku o tom, jak se chránit a bránit v případě okradení či zneužití jejich důvěry. Pozvání přijala Por. Mgr. Lenka Koryťáková – zástupkyně Policie České republiky, která uživatelům předala důležité rady.

   

 • Pokřtěný kalendář SENIOR centra Blansko, p.o. pro rok 2022 předaly uživatelům aktivizační pracovnice. Všem udělal velkou radost.

   

 • 15. října 2021 jsme oslavili 19. výročí od otevření našeho domova. Součástí oslav byl i křest kalendáře s fotografiemi našich uživatelů.

  Mezi pozvanými hosty nechyběla paní Mgr. Lenka Dražilová, MBA, poslankyně Parlamentu České republiky, paní Mgr. Alena Novotná, DiS., vedoucí oddělení koncepce a plánování Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pan Ing. František Hasoň, 1. místostarosta města Blanska, pan Mgr. Ivo Polák, 2. místostarosta města Blanska a paní Radka Míšková z akciové společnosti Hartmann-Rico.

  O zpestření programu se postarala cimbálová kapela Majerán.

   

 • Hned deset uživatelů Domova se zvláštním režimem včera oslavilo své narozeniny.
  Všem přejeme především zdraví a stálý úsměv na tváři.
  Malou oslavu si všichni s radostí užili.

   

 • Začátek října uživatele lákal k aktivitám v našich dílnách. Někteří se pustili do pečení a jablečný koláč si i s chutí snědli.

  Také byli nadšeni z návštěvy pejska v rámci canisterapie.

  Uživatelky z Domova pro seniory se bavily v keramické dílně. Při tvoření panovala výborná nálada.

  Jsme moc rádi, že se uživatelé zapojují a je jim radostí strávit čas u tvoření. Jejich spokojené tváře jsou pro nás nevyčíslitelnou odměnou.

 • Do SENIOR centra Blansko, p.o. dnes 8. října 2021 v odpoledních hodinách přijela volební komise. Naši uživatelé volili v rámci voleb do Poslanecké sněmovny České republiky.

 • Ve středu 6. října 2021 se uskutečnila první vzdělávací hodina Školy 3. věku.
  O včelařství, které bylo tématem z okruhu PŘÍRODA, přijel uživatelům popovídat Jaroslav Křížek ze spolku Petrklíč.
  Přednáška byla doplněna o ukázku potřebných věcí, bez kterých se správný včelař neobejde.

 • Podzim je druhé jaro, kdy se každý list stává květem“.

  Albert Camus

  Naši uživatelé nezaháleli. V rámci aktivizačního dopoledne nasávali vůně a barvy začínajícího podzimu v podobě ovoce, květin, dýní, kaštanů, listí, ořechů a zeleniny. Tyto poklady podzimu si připomněli i hmatovým smyslem.

  Aktivizační pracovnice příjemně strávenou dobu doplnily o četbu z knih.

 •   

 • V neděli 26.9.2021 končí kampaň České alzheimerovské společnosti TÝDEN PAMĚTI.
  V průběhu kampaně, která probíhá od 13.9.2021, uživatelé trénují paměť krátkodobou i dlouhodobou. Za pomocí aktivizačních pracovnic zkouší techniky vytváření slov, veršů, příběhů aj.

 • V rámci Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby si naši uživatelé společně se zaměstnanci protrénovali svoji paměť všemi směry.

 • Hlavně hodně zdraví!

  Tato věta zazněla několikrát na oslavě narozenin našich uživatelů, která se konala 16.9.2021.

  Oslavenci si odpoledne užili v příjemně připraveném prostředí.

 • „Život je nejlepší školou života.“ —  Jára Cimrman

  Pro uživatele našeho domova začal také nový školní rok. Dne 13. září 2021 se zúčastnili v hojném počtu zahájení ŠKOLY TŘETÍHO VĚKU, která jim nabízí spoustu přednášek různorodých témat.


   

 • Ve středu 8. září 2021 jsme pořádali zahradní slavnost „Loučení s létem“, kterou nám přijelo zpříjemnit hudebním vystoupením divadlo Slunečnice. Naši uživatelé si slavnost s tradičním občerstvením velmi užili, počasí bylo nádherné a zpěv spolu s výzdobou vykouzlily na tvářích spokojené úsměvy.
 • Uživatelé zakončili letní výlety návštěvou Státního zámku v Lysicích. Poutavou a naučnou prohlídku si velmi užili a již nyní se těší, až v rámci zážitkových týdnů zavítají třeba do muzea nebo některého z blanenských kostelů.

 • Naši uživatelé si velmi cení svojí mobility, a proto se snaží si ji zachovat co nejdéle. Navštěvují tedy cvičení s rehabilitační sestřičkou. Cvičí kdekoliv a s nadšením.

   

 • Uživatelé Domova se zvláštním režimem zavítali na Farmu u Lamáka v Ústupu u Olešnice, kde na ně čekala řada zvířat. Majitelka farmy si pro uživatele připravila zajímavou přednášku o možných zvířecích terapiích a potom si některé na vlastní kůži vyzkoušeli. Obrovský úspěch sklidila lamaterapie. Lamy jsou tak kontaktní a milé, že si okamžitě získaly srdce nejen našich uživatelů, ale i zaměstnanců, kteří je na farmu doprovázeli.

 • Uživatelé Domova pro seniory si za doprovodu zaměstnanců prošli město Blansko podél řeky Svitavy. Srovnávali, jak vypadalo město Blansko za dob jejich mládí a jak vypadá dnes. Procházku si zpestřili posezením v kavárně, kde jim příjemný personál uvařil chutnou kávu a beseda o Blansku pokračovala ještě hodnou chvíli.

 • Od středy 18. 8. 2021 se v domově pravidelně konají bohoslužby slova Církve římskokatolické, a to ve středu v době od 16:00 - 16:45 a v neděli v době od 10:15 - 11.00.

  Dále každou první středu v měsíci bude mše s Otcem Jiřím Kaňou, včetně možnosti zpovědi pro uživatele a zádušní mše za zemřelé v našem domově.

  Otec Jiří Kaňa rovněž navštěvuje náš domov individuálně dle přání uživatelů a rodinných příslušníků.

 • Naši uživatelé prožívají Olympijské hry 2021 velmi intenzivně. Někdo fandí u televize či rádia, někdo si jde opravdově zasoutěžit. Aktivizační pracovnice si totiž připravili takové „Olympijské hry“ v zahradě domova.

 • Uživatelé našeho domova se dnes vypravili na výlet do dřevěného kostelíka sv. Paraskivy v Blansku, jediné stavby svého druhu na celé Moravě, zasvěcené Církvi československé husitské. Velmi poutavou přednášku o historii a současné podobě kostela si pro uživatele připravil průvodce Ing. Josef Řádek. Jak jsme se přesvědčili na místě, kostel je krásnou kulturní památkou, kterou stojí za to navštívit.

 • Uživatelé Domova pro seniory dnes zavítali na přehradu Palava v Blansku. I když bylo po dešti, měla vycházka svoje kouzlo. Žádný otužilec se na přehradě nekoupal a nad hladinou se líně válela pára, ale všichni výletníci vzpomínali na dobu, kdy byla Palava plná návštěvníků  a ze všech stran byl slyšet výskot dětí. Po procházce kolem celé přehrady občerstvili kachny a potom i sebe. Krásně se jim vzpomínalo a besedovalo. 

 • Dnes jeli uživatelé Domova se zvláštním režimem za doprovodu zaměstnanců na výlet na blanenskou přehradu Palava. Prošli si její okolí, zavzpomínali na dobu, kdy tam trávili čas se svojí rodinou a srovnávali, jak vypadá Palava dnes a jakou si ji pamatují. Nechybělo ani posezení s občerstvením a chvíle, kdy všichni jen tak hleděli na třpytící se vodu, poslouchali ptactvo a šumící vodu z přepadu přehrady.

 • Opět nás téměř po roce navštívil nevidomý zpěvák Radek Žalud, kterého naši uživatelé znají i z televizní obrazovky. Potěšil nás hodinovým hudebním vystoupením, přičemž zpíval písně všem tak známé, že si s ním uživatelé s radostí i zazpívali.

 • V pondělí naši uživatelé navštívili kostel sv. Barbory v Adamově. Prohlídku kostela s poutavým výkladem pana Novotného o gotickém Světelském oltáři jsme zakončili osvěžením se vodou z pramene Světla Matky Boží v Adamově, který byl objeven nedaleko sousední fary. Výlet byl velmi vydařený a spolu s uživateli se těšíme na další.
 • Zaměstnanci, uživatelé i návštěvy uživatelů našeho domova dobrovolně přispívali na pomoc tornádem postižené obce Hrušky. Celková částka jejich příspěvků činila 26.500,-Kč a byla poukázána na transparentní účet pro finanční pomoc občanům obce Hrušky. Všem, kteří přispěli, patří srdečné poděkování.                                                                                                                                                                                                                   

 • Prožili jsme krásné sportovní dopoledne. Využili jsme počasí a naše hřiště na hru Pétanque a uspořádali jsme turnaj mezi družstvy z řad uživatelů našeho domova. Cílem bylo pobavit se a společně si zatrénovat. Vzbudil se v nás duch soutěživosti a tak jsme fandili jeden druhému. Turnaj proběhl pod vedením pana Jana Charváta, mistra republiky juniorů ve hře Pétanque.

 • Ve středu 14. 7. 2021 nás navštívil auditorský tým České alzheimerovské společnosti. Podařilo se nám obhájit Certifikát Vážka, a to s vysokým bodovým ohodnocením 92 %. Tento certifikát se uděluje na základě výsledku auditu těm zařízením, které poskytují kvalitní služby pro osoby s projevy syndromu demence. Velké poděkování patří všem zaměstnankyním a zaměstnancům za jejich usilovnou a profesionální práci.

 • Jedna z pranostik praví: „Svatá Markéta hodila srp do žita“. Na svátek této světice, který připadá na 13. července, začínaly v Čechách tradičně žně. Proto jsme dnešní červencové dopoledne s našimi uživateli besedovali v duchu tohoto tématu - vzpomínali jsme na období žní, prohlíželi jsme si obrázky a hledali odpovědi na kvízové otázky.


   

 • V horkých letních dnech jsme na terase našeho domova uspořádali společné posezení spojené s piknikem. Naši uživatelé se podíleli na přípravě osvěžujících nápojů a pochutin, které ocenili všichni přítomní.

 • Dnes nám, v rámci projektu Ježíškova vnoučata, pan Daniel Bacho zprostředkoval přednášku známého cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby. Pan Kolbaba k nám zavítal s přednáškou, která byla tak působivá, že jsme si chvílemi připadali součástí jeho cest. Srdečně děkujeme panu Bacho za "splnění přání" a panu Kolbabovi děkujeme za nevšední cestovatelský zážitek a přejeme mu na jeho cestách hodně zdaru.

 • Dnes jsme strávili krásné dopoledne v Domově Olga, kde jsme se setkali s velmi milými a pohostinnými lidmi. Navzájem jsme si prohlédli výrobky z dílen pracovní terapie a vyměnili jsme si návody a nápady na další tvorbu. Besedovalo se, zpívalo a před odchodem jsme se vzájemně obdarovali drobnými dary a přislíbili jsme si další spolupráci. Už teď se těšíme na příští shledání.

 • Díky poskytnutí příspěvku z veřejné sbírky Ježíškových vnoučat náš domov obdržel dar v podobě dřevěné hry „GIANT 4“ (česky „Čtyři v řadě“) od českého výrobce používající značku STOA. Hra je přenosná, ve velmi kvalitním provedení a připomíná hru Piškvorky. Našim uživatelům se velmi libí, trénují logické myšlení, ale především se u ní baví. Veselá mysl je nejdůležitější. Za tento dar srdečně děkujeme.

 • Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jsme slavnostně ukončili Křížovkářskou ligu, které se účastníme již několik let, a rozdali sladkou odměnu za vyplnění všech křížovek. Organizátorům ligy děkujeme za jejich nadšení a píli a doufáme, že tento projekt bude pokračovat. Velmi rádi se ho budeme účastnit i nadále.

 • Do našeho jezírka, ve kterém nyní kvetou lekníny, nám manželé Jaromír a Eva Koudelkovi darovali Koi kapry. Jsou to čtyři krásní kapříci, dva zlatí a dva barevní. Necháme je chvíli si zvyknout a potom půjdeme vyzkoušet, jestli ti zlatí budou plnit přání.

 • Prožíváme další ze zážitkový týdnů, a to Květinový týden. Každý den tohoto týdne je ve znamení květin. Pracujeme na mobilních zahrádkách, užíváme si tematické povídání, promítání filmu o květinách, květomluvu a navštívili jsme zahradnictví. Naši uživatelé se společně s aktivizačními pracovnicemi a zdravotním dohledem vydali do zahradnictví v Doubravici nad Svitavou. Prohlédli si celý zahradnický areál včetně pštrosů a jezírek. Z výletu si dovezli krásné zážitky i pár nakoupených květin.

 • Dnešní slunečné odpoledne nám přijeli zpříjemnit manželé Danielovi se svým hudebním vystoupením „Krásné je žít“, které slouží jako poděkování uživatelům i zaměstnancům domova za společné zvládnutí těžkých chvil. Tímto koncertem vstupujeme do letních měsíců plných plánovaných akcí, her, výletů a tematických besed v zahradě domova.

 • Trénink dělá mistra. Všichni pevně věříme, že se opět dočkáme turnaje ve hře Pétanque, který jsme v domově pravidelně konal a jak situace dovolí, budeme moci pozvat i ostatní týmy.

 • Sport na čerstvém vzduchu nás baví. Rehabilitace a to jak individuální nebo kolektivní je pro naše klienty velmi přínosná a vyhledávaná. Spousta klientů pohybem vnímá svoje tělo, vůli a mají zdravé cíle v nastavení svojí mobility.

 • Nejupřímnějším vyjádřením díků za péči je, když Vám to řeknou klienti sami. A když Vám ještě vlastnoručně vyrobí dárky, není o upřímných slovech sebemenší pochyb.

 • Dnes trávili uživatelé domova v zahradě celé dopoledne a společně nejen s aktivizačními pracovnicemi, ale i studentkami Střední pedagogické školy Boskovice, hovořili na téma  „květinová zahrada“. Studentky u nás nyní vykonávají povinnou praxi a uživatelé si je velmi oblíbili. Děvčata si na dnešní posezení připravila povídání o květinách, kvízy, květomluvu a další tematické činnosti.

 • Byl pozdní večer, první máj….

  Naši uživatelé, společně s aktivizačními pracovnicemi, prožili květen ve znamení šeříků, povídání o státních svátcích a hlavně četbou o životě a díle českého básníka a prozaika Karla Hynka Máchy.

  Všechny atributy měsíce května se dají velmi pěkně a příjemně použít ve spoustě terapií a to od vzpomínkové terapie, přes arteterapii, smyslovou terapii až po trénování paměti.

   

 • Návštěvní hodiny v našem zařízení:

  V dopoledních hodinách od 9:00 - 11:00 h. a v odpoledních hodinách od 13:00 - 16:00 h.

  Délka trvání návštěvy je 1 hodina.

  K jednomu uživateli je do vnitřních prostor povolena návštěva maximálně dvou osob současně.

  Na základě mimořádného opatření ze dne 22. 5. 2021, s platností od pondělí 24. 5. 2021 se upravují podmínky pro návštěvy následovně:

  Navštěvující osoby předloží pracovnici podatelny doklad, že absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RTPCR vyšetření případně POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

  Nebo doloží doklad, že byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

  a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

  b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

  c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,

  a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

  Nebo prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.                                                                                                                                                                              

 • „Cvičení dodává odvahu a udržuje silnou mysl."  Marcus Tullius Cicero

  Uživatelé na všech odděleních domova se zvláštním režimem pravidelně cvičí s rehabilitační sestřičkou. Pohyb je nedílnou a velmi oblíbenou součástí jejich života a udržuje je co nejdéle v kondici.

 • „Radost květin za oknem… Není to jenom radost z té krásy a něžnosti, ale taky radost z úspěchu při pěstování.“ —  Karel Čapek, český spisovatel

  Obyvatelé oddělení se zvláštním režimem se společně s aktivizačními pracovnicemi pustili do práce a osázeli další mobilní zahrádky. Jejich práce byla radostí a spojením mnoha terapií současně. Nejen, že vnímali hmatově, čichově, zrakem i chutí, ale také zavzpomínali na svoje zahrádky a rozkvetlé truhlíky v oknech a podělili se o spoustu dobrých rad, jak ze svých zkušeností co nejlépe pěstovat zeleň. Jejich mobilní zahrádky jsou tematické. Jedna zahrádka připomíná babiččino okénko a druhá je bylinková se spoustou vjemových prvků. Tyto zahrádky, nás budou obklopovat až do podzimu. Budou kvést, vonět a měnit svůj vzhled. Vyžadují pravidelnou a láskyplnou péči a za tu se budou bohatě odměňovat v podobě krásných a společně strávených chvil.    

 • S platností od pátku 14. 5. 2021 rozšiřujeme návštěvní hodiny v našem zařízení následovně, v dopoledních hodinách od 9:00 - 11:00 h. a v odpoledních hodinách od 13:00 - 16:00 h. Délka trvání návštěvy je 1 hodina a k jednomu uživateli je do vnitřních prostor povolena návštěva maximálně dvou osob současně.

Osoby navštěvující uživatele se musí před zahájením návštěvy prokázat:

Doložením dokladu o negativním výsledku RT-PCR vyšetření nebo POC TEST, který absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy. 

Předložením certifikátu Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti onemocnění covid-19 v případě, že uplynulo nejméně 14 dní od druhé očkovací dávky a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky nemoci covid-19.

Předloží doklad o tom, že osoba v době 90 dnů před návštěvou prodělala onemocnění covid-19.

Návštěva musí dodržovat podmínky o používání ochranných pomůcek a řídit se Opatřením ředitele pro aplikaci návštěv u uživatelů SENIOR centra Blansko, p. o., platným od 12. 5. 2021.

 • „Květiny jsou milostným vyjádřením ducha přírody.“ —  Bettina von Arnim, spisovatelka.

  Není lepší terapie, než dotýkat se rozehřáté a vlhké půdy, vnímat barvy a vůni květin a když vám k tomu ještě slunce hřeje na záda, je to balzám na duši. V pondělí uživatelé oddělení domova pro seniory vysázeli bylinky a květiny do mobilních záhonků. Nebyli sami, kdo zveleboval naši zahradu. Pod rukama zahradnic nám vznikají nové květinové záhonky a uživatelé oddělní se zvláštním režimem se s výsadbou mobilních záhonků přidají během tohoto týdne také. I jejich pracovní terapii určitě zveřejníme a budeme se společně těšit z dobře vykonané a tak oblíbené práce.

 • S velkým nadšením jsme se přidali do projektu „Daruj klubko, daruj radost!“, který uspořádali zaměstnanci Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nashromáždili klubíčka od dárců z řad kolegyň a kolegů. Krabice s klubíčky, dopisy i s pěknými inspiračními časopisy rozdávají těm, kterým udělají radost a podpoří jejich tvůrčí činnost. My jsme obdrželi krabice s klubíčky 6. 5. 2021 a již dnes tato klubíčka kouzlí úsměvy na tvářích. Určitě Vám brzy zveřejníme fotografie s výrobky. Za originální a srdečný nápad děkujeme.

 • Omamně krásný měsíc květen je tu. Dříve jsme mu říkali máj, ale v době národního obrození ho Josef Jungmann roku 1805 označil jako „květen“. Všechno již kvete, latinsky totus floreo. I zahrada našeho domova se halí do barevných kvítků a vůní. A to je teprve začátek května. Naši uživatelé chodí po zahradě a těší z té záplavy vůní a barev. S nadšením vyhlíží nové a nové kvítky a pupeny nachystané pro další potěšení.

 • Již při vstupu do našeho domova je znát, že se blíží doba pálení Čarodějnic a období, které je spojeno s magií, pověrami a tajemnem. Naši uživatelé si tento tematický týden velmi užívají. Vyrábějí výzdobu, lektvary, poslouchají tematickou četbu, hudbu, nebo vysazují bylinky.

 • Dnes jsme pro uživatele i zaměstnance domova obdrželi krásné pohledy od dvou milých dam z Českého ráje, s přáním nejkrásnějších dnů zalitých sluncem. Děkujeme za tyto milé pohledy plné upřímných a srdečných vzkazů.

 • Opět, po dvou měsících, jsme byli popřát oslavencům k narozeninám v soukromí jejich pokoje.

 • Od měsíce dubna je spuštěn nový krátkodobý projekt „Příběhy pečujících“ od autorů projektu „Ježíškova vnoučata“.

  Hledají příběhy laskavosti, pomoci, soucitu, ale i rozveselení a obyčejné lidskosti. Hledají ty, kteří mění malými každodenními skutky, ale i jedním velkým a neobvyklým činem, životy starých lidí k lepšímu. Ty, pro které je jejich práce posláním. Cílem je ukázat na úžasnou práci a také ocenit malým dárkem prvních tři sta pečujících. Tak, aby věděli, že si jejich práce vážíme. 

  A proto jsme byli požádáni o zveřejnění odkazu, kterým můžete poukázet na toho, o kom si myslíte, že si to zaslouží. Rádi tak činíme.

  https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/pecovatel/nominovat


   

 • Naši uživatelé rádi využívají všechny možnosti nabízené v domově a to jak dílny pracovní terapie, rehabilici, zahradu, SNOEZELEN a spoustu dalších, tak i možnost pracovnat na PC, který nabízí nejen spoustu informací, ale i potěšení, třeba poslech hudby.

 • Terapie ve SNOEZELENU je dostupná i pro imobilní uživatele. Právě je zaměřená na jarní období - jarní květena, zpěv ptáků, bublání potůčku a vůně květin. Spousta stimulací v tak krásném tématu.

 • Ve středu proběhla canisterapie na dalším oddělení se zvláštním režimem a Chico opět rozdával radost. Příští týden navštíví domov pro seniory a pokud epidemiologická situace dovolí, bude nás navštěvovat pravidelně.             

 • Nabízíme k odkoupení polohovací postele. Cena 500,- Kč za kus. Kontaktní osoba: Matušková Eva - tel. 516 410 206
 • Opět jsme s potěšením přivítali canisterapeutického pejska Chica, který je speciálně vycvičený. Terapie probíhala individuálně na pokojích a jeho návštěva i s doprovodem, byla pro naše uživatele, z domova se zvláštním režimem, velmi milým zpestřením.

 • Dnes, vyprovodili uživatelé, za hlasů řehtaček, všechny zvony do Říma pro požehnání a budou do Bílé soboty čekat, až se opět vrátí. Také byla mužská část uživatelů obdarována velikonočními balíčky, samozřejmě za recitace velikonočních básniček a různých pořekadel.

 • Jarní, slunečné počasí využili uživatelé domova se zvláštním režimem, s pomocí aktivizačních pracovnic, k práci na květinové zahrádce. Společně se potom těšili ze své práce. Zahrádka je za to zanedlouho odmění.

 • V rámci projektu "Úsměv do schránky", kterého jsme účastníci, nám pro naše uživatele přicházejí velikonoční pozdravy od veřejnosti. Velké díky, všem.


 • Přípravy na Velikonoce vrcholí i na oddělení se zvláštním režimem. Uživatelé se, společně s aktivizačními pracovnicemi,  na ně pilně připravují a připomínají si zvyky a obyčeje s Velikonocemi spjaté.      

 • V dílnách pracovní terapie se stále něco vytváří. Nyní pod rukama našich uživatelů vznikají překrásné tematické výrobky. Jaká jiná témata jsou pro tuto chvíli ta pravá, než přípravy na Velikonoce a vysazování jarních květin do truhlíků a mobilních zahrádek.

 • Dnešní slunečné počasí bylo tak lákavé, že ho naši uživatelé využili k procházkám po zahradě. Zkontrolovali květiny, jezírko a čerpali sílu ze slunečních paprsků.

 • V SENIOR centru Blansko se bude sčítání lidu konat v rozmezí 17. 4. 2021 - 11. 5. 2021. Vyplnění formulářů má na starosti sčítací komise, která je v našem domově zastoupená sociální pracovnicí paní Bc. Mynaříkovou Michaelou. Ráda Vám zodpoví případné dotazy.

 • V pondělí 22. 3. 2021 u nás natáčel štáb České televize. Předmětem reportáže byl návrat uživatelů, po očkování proti nemoci covid-19, do běžného života a nové usnesení vlády ČR, týkající se vycházení uživatelů ze SENIOR centra a návštěv u rodinných příslušníků. Štáb natáčel pozitivní reakce našich uživatelů na nastalou situaci. Reportáž naleznete na https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/321281381990322-udalosti-v-regionech

 • Na základě usnesení vlády ČR č. 296, ze dne 18. 3. 2021 o přijetí krizového opatření s účinností od 20. 3. 2021 nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb plnit při vycházkách uživatelů tyto podmínky:

  uživatel, který má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti nemoci covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od druhé očkovací dávky a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění, nemusí být po ukončení vycházky proveden antigenní POC test a uživatel nemusí být umístěn do oddělených prostor.

   

  Na základě usnesení vlády ČR č. 297, ze dne 18. 3. 2021 o přijetí krizového opatření s účinností od 20. 3. 2021, se omezují návštěvy u všech poskytovatelů sociálních služeb.

   Osoby navštěvující uživatele se musí před zahájením návštěvy prokázat:

  doložením dokladu o negativním výsledku RT-PCR vyšetření nebo POC TEST, který absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy  

  předloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti onemocnění covid-19 v případě, že uplynulo nejméně 14 dní od druhé očkovací dávky a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky nemoci    covid-19

  předloží doklad o tom, že osoba v době 90 dnů před návštěvou prodělala onemocnění covid-19.

  Samozřejmě návštěva musí dodržovat podmínky o používání ochranných pomůcek a řídit se Opatřením ředitele pro aplikaci návštěv u uživatelů SENIOR centra Blansko, p. o., platným od 20. 3. 2021.

 • Jsme velmi rádi, že spolupracujeme s Městskou knihovnou Blansko. Již několikrát k nám zavítali zaměstnanci knihovny se svojí přednáškou, pro naši ŠKOLU TŘETÍHO VĚKU a nyní jsme obdrželi darem spoustu knih pro obohacení knihovny.  V tento čas je to opravdu vhodný dárek. Děkujeme.

 • Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, která je specializovaná na trénování paměti pro seniory realizuje TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI NÁRODA. Letos tento týden připadl na datum od 15. 3. 2021 - 21. 3. 2021. Naši senioři na oddělení se zvláštním režimem, společně s aktivizačními pracovnicemi, procvičovali paměť velmi úspěšně.

  „Trénování paměti je efektivní rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí.“

 • Na odděleních se zvláštním režimem se rozvoněla pečená jablka, vanilka, skořice i kakao. V rámci terapie pekli naši uživatelé s aktivizačními pracovnicemi voňavé dobroty.

 • Dnešní dopoledne bylo ve znamení vůně květin a srdečných slov. Obyvatelky byly obdarovány květinou a krásným blahopřáním  k Mezinárodnímu dni žen. Každoročně  tento den slavíme společenskou akcí. Letos vše proběhlo individuálně a v soukromí, ale ani tak tento den neztratil na svém kouzlu.

   

 • Ve zdravém těle, zdravý duch. To je naše motto. Uživatelé velmi rádi navštěvují skupinové cvičení s rehabilitační sestřičkou.

   

 • Veliké poděkování posíláme skautskému oddílu z Kuřimi. Navštívil nás jejich zástupce a přinesl, pro naše uživatele, napečené dobroty a spoustu obrázků malovaných malými skautíky.

 • Zahradní terapie je balzámem pro tělo i duši. Když počasí dovolí, maximálně využíváme naši překrásnou zahradu k vycházkám.
 • Na základě usnesení vlády ČR č. 216, ze dne 26. 2. 2021 a přijetí krizového opatření, a po konzultaci se zástupci MPSV ČR a JMK, jsme nuceni přistoupit k následujícímu opatření.

  S platností od 1. 3. 2021 budou návštěvy umožněny jen těm osobám, které mají trvalé bydliště v katastrálním území města Blanska (za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti výše uvedeného opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu), a to za předpokladu splnění podmínek uvedených v usnesení vlády ČR č. 201 ze dne 26. 2. 2021 v odstavci č. 4.

 • Hledáme výpomoc do kuchyně (kuchaře, pomocné kuchaře) na dohodu o provedení práce - plat 130,- Kč za hodinu. Kontaktní osoba: Štolpová Jana - personalistka,                      tel: 516 412 358, e-mail: stolpova.jana@ddblansko.cz


 •  

 • V úterý 23.2.2021 u nás natáčel štáb Česká televize. Předmětem reportáží a přímých vstupů do vysílání byl postupný návrat k běžným činnostem. Živé vstupy do vysílání ČT24 proběhly v 11.40 a ve 12.20. Reportáže naleznete v odvysílaných pořadech České televize - Události v regionech (Brno) a Události (v 19.00).                                                                                                                                                                                                

 • Aktivizační pracovnice na oddělení se zvláštním režimem opět využívají multi - smyslovou terapii SNOEZELEN, kterou si připravují jako tematický pobyt ve speciálně upravené místnosti.  Terapie je individuální a přizpůsobena hygienickým pravidlům a nastaveným opatřením.           

 • Z důvodů nového usnesení vlády  č. 125 ze dne 14. února 2021, které upravuje pravidla pro vycházení našich uživatelů z areálu SENIOR centra v Blansku a nařizuje umístění všech uživatelů, kteří opustí areál zařízení, do izolace a podstoupení minimálně dvou antigenních POC testů, není v našich silách zajistit pro každého oddělený prostor a dostatečné množství personálu. Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit k zákazu vycházení uživatelů mimo areál SENIOR centra Blansko, s účinností ode dne 15. února 2021 do 28. února 2021. Návštěvy a jejich testování zůstávají ve stávajícím režimu, nezměněny.

 • Týden po aplikaci druhé dávky vakcíny proti nemoci COVID-19 se krůček po krůčku vracíme zpět k oblíbeným činnostem. Tou nejvíce vyhledávanou činností našimi uživateli je zapojení se v dílnách pracovní terapie. Takto se s nadšením pustili do práce. Muži chystají srdce na oslavu MDŽ, ženy se již zabývají přípravou na Velikonoce a někteří si bystří mysl při hlavolamech.

 • Naše aktivizační pracovnice tráví s uživateli hodně času při individuálních aktivitách.      Velmi oblíbená a přínosná je například reminiscenční terapie, které se dnes na oddělení    se zvláštním režimem věnovali. Vždy je příjemné zavzpomínat a to ať u starého nádobí     a náčiní nebo při pohlazení terapeuické panenky, miminka a přivonění k dětské výbavičce. Stejně tak potřebný je i nácvik jemné motoriky. Vhodná je například kresba.