SENIOR centrum Blansko získalo pětihvězdičkové ocenění

Hejtman Michal Hašek a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký předali v úterý 22. října 2013 SENIOR centru Blansko certifikát Značka kvality v sociálních službách, který tato příspěvková organizace Jihomoravského kraje získala.
Certifikát představuje hodnocení sociálních zařízení, které je založené na takzvaném udělování hvězd v jednotlivých oblastech posuzovaných pouze z jednoho úhlu pohledu - samotného seniora, respektive uživatele této sociální pobytové služby.
Devizou certifikátu je srozumitelnost pro laickou veřejnost a potenciální zájemce. Jedná se o hodnocení sociální služby výhradně z pohledu uživatele či jeho rodiny. Hodnotící proces, směřující k získání certifikátu, je zaměřen na pět oblastí: ubytování, stravu, volný čas a kulturu, partnerství a péči. Těchto pět oblastí posuzují nejen tři odborní komisaři, kteří mají bohatou praxi v sociálních službách, ale do hodnocení se zapojují formou dotazníků a řízených rozhovorů také samotní uživatelé služby a jejich rodinní příslušníci.
SENIOR centrum Blansko se ucházelo o certifikát Značka kvality od jara letošního roku a téměř půl roku se na něj připravovalo. O udělení certifikátu požádalo zařízení pro obě své registrované služby - Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. V srpnu jej navštívili certifikátoři s cílem důkladně se seznámit s celým zařízením a jeho chodem. Při hodnocení získalo blanenské SENIOR centrum 940 bodů a dosáhlo tak nejvyšší počet bodů udělených v historii certifikace.