Přehled realizovaných seminářů 6. ročníku 2016/2017

 

7. září 2016

Zahájení nového školního roku

 

21. září 2016

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Životní prostředí v praxi –

                                      Ing. Jaromíra Vítková

 

11. října 2016

ZDRAVÍ: Nejčastější choroby ve stáří a jejich prevence –

                prim. Doc. MUDr. Hana Kubešová

 

9. listopadu 2016

SPORT: Boccia –

               Kamil Vašíček

 

7. prosince 2016

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Moravský kras –

                                      Ing. Petr Zajíček

 

1. března 2017

Bezpečnost: Bezpečnost seniorů –

                      pracovníci Městské policie Blansko a PČR

 

22. března 2017

CESTOVÁNÍ: Latinskou Amerikou od Mexika na jih –

                       Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.

 

12. dubna 2017

VÝŽIVA A STRAVOVÁNÍ: Tradiční česká kuchyně –

                                            Petra Musilová, Radka Sedláková

 

29. dubna 2017

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI: Rok 2016 –

                                          Aneta Mynaříková, DiS., Bc. Petra Vondrová

 

10. května 2017

HISTORIE: Josef Váchal

                   Mgr. Daniela Pietraszová

 

24. května 2017

OSOBNOSTI NÁRODA ČESKÉHO: Václav Havel –

                                                           Dana Nedomová, DiS.

 

31. května 2017

UMĚNÍ A KULTURA: Karel HÖGER

                                    Petra Kocourková, DiS.

 

22. června 2017

Slavností ukončení školního roku – slavnostní předání vysvědčení