Aktivizační činnosti

V našem domově pracujeme s uživateli formou individuální činnosti nebo skupinové aktivity. Pro ty uživatele, kteří vyhledávají kolektiv a možnost podílet se na společné práci, máme v zařízení připraveny dvě dílny pro pracovní terapii. K dispozici zde mají kromě pomůcek na malování, stříhání nebo lepení také řadu různých materiálů pro vytváření nových výrobků. Pod vedením našich pracovnic se tak uživatelé mohou naučit rozmanitým výtvarným technikám nebo rukodělným činnostem.
Mezi přístupy, které již několik let s úspěchem využíváme v rámci sociálně terapeutických a aktivizačních činností, patří:
- Posezení u kávy a čaje - pro ty, kteří se rádi dozvídají nové věci nebo se chtějí bavit společně s ostatními
- Keramická dílna - zapojení drobné manuální zručnosti a fantazie člověka se nám osvědčilo zejména v pravidelné keramické dílně. Zde vytvářejí naši uživatelé za pomoci vyškolené pracovnice různé dekorační i dárkové předměty či ozdoby pro vlastní potřebu.
Část těchto tvořivých činností je možné realizovat také prostřednictvím individuální práce na pokoji uživatele, zejména u uživatelů, kteří se z různých zdravotních nebo jiných důvodů nemohou zúčastnit skupinových aktivit. Kromě toho se v rámci individuální práce zaměřujeme podle potřeb a možností uživatele na trénink paměti, artikulační cvičení a nácvik sebeobsluhy. Stejný důraz klademe i na slovní podporu a motivaci či jen prosté sdílení daného času formou povídání, předčítání nebo poslechu hudby.
V našem domově se také věnujeme duchovním potřebám, a uživatelé proto mají možnost několikrát týdně docházet na mše a bohoslužby do kaple domova. Ve středu zde slouží farář církve římsko-katolické a v neděli představitel církve československé-husitské.
Pravidelně organizujeme promítání filmů pro pamětníky či současných snímků na přání, dále odpolední besedy, na které zveme zajímavé hosty z regionu - odborníky v oblasti kultury, medicíny, hudby, cestování či přírody. Kromě besed u nás také vystupuje řada sólových hudebníků, pěvecké sbory atp.
Podle zájmu našich uživatelů jezdíme i mimo zařízení na koncerty nebo výlety za poznáním do blízkého i vzdálenějšího okolí. Pravidelně jednou ročně organizujeme společně s klienty Sociálních služeb Šebetov celodenní výlet speciálně pro imobilní uživatele.