Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

                                                                                                                                                 

Naši uživatelé

Naši uživatelé jsou senioři zpravidla starší 65 roků, kteří z důvodu zhoršení zdravotního stavu či z důvodu onemocnění demencí potřebují celodenní komplexní péči. Rodina, pokud nějakou mají, a terénní sociální služby nejsou už schopny odpovídající péči v domácím prostředí poskytnout.

___________________________________________________________________

SENIOR centrum Blansko, p.o. provozuje činnost od podzimu roku 2002. Jedná se dvě samostatné budovy, jejichž architektura a vzájemné propojení jsou přizpůsobeny moderním trendům v péči o seniory.
Snahou všech zaměstnanců je vytvářet klidné a přívětivé prostředí a současně poskytovat odbornou a kvalifikovanou péči na vysoké úrovni. Chceme docílit, aby se u nás všichni cítili dobře, našli si přátele a prožili důstojný podzim svého života.
Zařízení je rozděleno na dvě služby:
  • Domov pro seniory s kapacitou 70 lůžek
  • Domov se zvláštním režimem s kapacitou 74 lůžek
Pro získání informací o naší službě nebo o ostatních zařízeních sociálních služeb ve vašem regionu můžete využít i Registr poskytovatelů sociálních služeb.